Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кадровий склад кафедри

- Професорсько-викладацький склад

- Докторанти і аспіранти

- Допоміжний персонал

Комплектація кафедри педагогічними та науковими працівниками завжди здійснювалась головним чином кандидатами та докторами наук, підготовленими на кафедрі. Кандидати наук готуються через аспірантуру, керівництво якою здійснюється професорами, докторами наук.

Викладачами та науковими працівниками кафедри створюються та публікуються методичні розробки, підручники, навчальні посібники для повного забезпечення методичною та теоретичною базою дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Лаборанти кафедри виконують невід’ємну допоміжну функцію при проведенні практичних та лабораторних занять, під час дипломування та державної атестації, самостійної роботи студентів при кафедрі.

© 2006-2020 Інформація про сайт