Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

         Куцевол Марина Леонідівна у 1988 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин”. З 1988 до 1994 р. працювала геологом у Новомосковській геологорозвідувальній експедиції геологічного об’єднання “Південукргеологія”. У 1999 р. захистила дисертацію “Мінералогія каменесамоцвітної сировини групи кварцу з кори вивітрювання ультрабазитів Українського щита (Середнє Побужжя)” (науковий керівник — д.геол.н. Баранов П.М.) і отримала диплом кандидата геологічних наук зі спеціальності “Мінералогія, кристалографія”. З 2001 р. працювала доцентом кафедри мінералогії та петрографії Національної гірничої академії. У 2018 р. була переведена на посаду доцента кафедри ГіРРРК Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.
        Викладає дисципліни: “Мінералогія”, “Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід”, “Регіональна геологія”.
        Має сертифікат Aptis Британської Ради в Україні з англійської мови (рівень володіння англійською мовою С1).
        Область наукових інтересів: мінералогія; гемологія; археологічна петрографія.

 Підвищення кваліфікації: 
 1. КП “Південукргеологія”, довідка про стажування,  2014 р.
 2. Концерн “Геобіт”, м. Хжанув (Польща), Свідоцтво №0039 про проходження курсу з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм і методів навчання, 22.05.2017 р.  
3.  Центр мовної підготовки НГУ, Курс навчання “Англійська мова для професорсько-викладацького складу”, свідоцтво №199 від 18.05.2017 р. 4. Карлів університет, м. Прага, Участь у конференції і семінарі з родовищ коштовного каміння з метою підвищення кваліфікації, Сертифікат від 14 .09. 2019 р.© 2006-2023 Інформація про сайт