Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Foto Ruzina.jpg

Рузіна Марина Вікторівна

Посада: Професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ "Національний гірничий університет".

Вчений ступінь: Доктор геологічних наук

Вчене звання: Професор

Контакти

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19, корпус 7, аудиторія 401.

Телефони: +38 0562 469958, +38 067 995 55 31.

Електронна пошта: ruzinamarina@rambler.ru


Рузіна Марина Вікторівна. У 1985 закінчила з відзнакою геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». З 1985 по 1994 рр. працювала на посадах  геолога та петрографа  у  Новомосковській геологорозвідувальній експедиції КП «Південукргеологія».

З 1994р.   працює в ДВНЗ «Національний гірничий університет. В 1997р.    закінчила аспірантуру при кафедрі загальної та структурної геології за спеціальністю «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин».

  З 2000 р. – кандидат геологічних наук. В 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Закономірності розповсюдження та рудоносність поліхронних метасоматичних формацій Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита».   З  2009 р. - професор кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин, має вчене звання професора.

Є керівником 2 аспірантів та 2 здобувачів. Підготувала 1 кандидата наук – Терешкову Ольгу Анатоліївну, тема дисертації «Літолого-фаціальний склад і перспективи алмазоносності райгородської товщі Інгульського мегаблоку Українського щита» за спеціальністю 04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин.

Керує студентськими науковими роботами. Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України  як науковий керівник переможця   Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н. р. з напряму «Геологічні науки» та за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю. Нагороджена медаллю Л.В. Пісаржевського.

 Основними напрямами наукової діяльності є дослідження металогенії родовищ дорогоцінних металів, мінерагенії алмазів, петрологічні дослідження метасоматичних формацій,  флюїдно-експлозивних утворень. З 2008р.  -  член  Петрографічного комітету України Державної геологічної служби.  Член Президії Українського мінералогічного товариства, керівник Дніпропетровського відділення.   Автор  62 наукових  праць, серед яких 1 монографія,  5 навчально-методичних розробок та 1 навчальний посібник.

Список наукових праць Рузіної Марини Вікторівни (*.doc, 175 КБ)

Область наукових інтересів: Петрологія і рудоносність метасоматитів; питання генезису алмазів; петрологія і рудоносність флюїдизатно-експлозивних утворень; гідротермальні родовища дорогоцінних металів; металогенія зеленокам'яних структур; літологія осадових, метаосадових комплексів; петрографія, петрологія, метаморфізм базит-ультрабазитових комплексів порід, експериментальна мінералогія

Список наукових праць аспірантів Рузіної Марини Вікторівни

Статті зі студентами та аспірантами

© 2006-2018 Інформація про сайт