Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

и2.jpg

Наукова діяльність кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

- Напрямки наукових досліджень

- Наукові видання

- Аспірантура та докторантура

- Наукова діяльність студентів

- Міжнародні проекти

Видатне місце в науковій діяльності кафедри постійно займали дослідження геології та генезиса рудних родовищ, особливо заліза та марганцю. Як правило, вони виконувались разом з іншими геологічними кафедрами. Основоположником рудної школи НГУ, яка особливо енергійно заявила про себе в період 1945 - 1957 р.р., був професор Й.І. Танатар - одним з визнаних лідерів геохімії в 30-ті роки. Особливою відомістю користуються його праці з петрогенезису, геохімії та рудоутворення найбільшого в Україні Криворізького басейну. З 1946 р. і нашого часу проблема геології та рудоносності Криворізьського басейну набула міжвідомчий характер, але зосталась головним науковим напрямком геологічних кафедр НГУ в особі професора П.М. Каніболоцького, доцентів Г.Г. Бури, М.П. Кулішова, О.П. Каршенбаума, В.Л. Максимовича, М.О. Доморацького. Дещо пізніше ( 1960 та наступні роки ) коло інтересів співробітників НГУ, які вивчали залізорудні формації докембрію, розширилось, вийшло за межі Кривбасу - спочатку до границь Великого Рогу, а з 1970 р. і далі - в басейн КМА та головні райони Алданської залізорудної провінції. На цих етапах виявили себе представниками більш молодих поколінь - професори В.М. Кравченко, О.Д. Додатко, доценти П.В. Скляр, Є.Ф. Берзеніна, Д.М. Білик, асистенти та наукові співробітники Л.П. Бугрімов, В.І. Ганоцький, В.В. Кутін. На кафедрі виконуються також роботи з вивчення вугленосних формацій, якості вугілля та горно-геологічних умов розробки вугільних родовищ. Головними напрямками наукових досліджень є геологічна будова та умови утворення вугленосних формацій, вугленосність, якість та властивості вугілля, гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ. Головним об’єктом досліджень завжди була і залишається вугленосна формація Донецького басейну Значний внесок у дослідження геології вугільних родовищ внесли професори кафедри О.З. Широков, В.Ю. Забігайло, Ю.М. Нагорний, М.О. Доброгорський, В.Ф. Приходченко та доценти кафедри С. В. Савчук, І.Л. Сафронов, Н.С. Полякова.

© 2006-2018 Інформація про сайт