Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Аспірантура та докторантура. 


При кафедрі діє аспірантура за  спеціальністю 103 «Науки про Землю».  Аспіранти користуються всіма наявними приладами й устаткуванням кафедри та галузевої науково-дослідної лабораторії вугілля. Інформаційне забезпечення аспірантів здійснюється за допомогою центральної бібліотеки НТУ  "ДП" та фондів геологорозвідувальних підприємств.

Професор Лукінов В.В. підготував 3 докторів та 4 кандидатів геологічних наук. Професор В.Ф. Приходченко  підготував  1 доктора та 1 кандидата геологічних наукпрофесор М.В. Рузіна підготувала 5 кандидатів геологічних наук. Професор Савчук В.С. підготував 2 кандидатів геологічних наук. У 2015-2018 роки викладачі кафедри приймали участь в проекті міжнародної аспірантури з університетом м.Пуат`є (Франція), - аспірант Солдатенко Є.В., науковий керівник – професор Рузіна М.В.

Напрям науково-дослідних робіт визначається актуальністю питань, що виникають у виробничій діяльності геологорозвідувальних та гірничодобувних підприємств.

Зараз на кафедрі в очній аспірантурі навчаються:

 аспірантка 3 року навчання Москаленко Софія  АндріївнаНауковий керівник д.г.н. Савчук В`ячеслав Степанович.

аспірантка 2 року навчання Дементьєва Євгенія Вячеславівна.Науковий керівник: д.г.н. Рузіна Марина Вікторівна


Студенти та викладачі - учасники 10 ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених - «Наукова Весна», присвяченій 120-річчю Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 25.04.2019.Секція 8 - Науки про Землю.

Наукова весна_2019.pngЗа більш детальною інформацією про аспірантів та докторантів звертатись у відділ аспірантури та докторантури (пр. Дмитра Яворницького 19, корпус 5, аудиторія 29. Тел.: +38 0562 473325).

© 2006-2022 Інформація про сайт