Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аспірантура та докторантура. 


При кафедрі діє аспірантура за  спеціальністю 103 «Науки про Землю». З 2010 по 2018 р.р. в аспірантурі при кафедрі навчалися 8 осіб. Аспіранти користуються всіма наявними приладами й устаткуванням кафедри та галузевої науково-дослідної лабораторії вугілля. Інформаційне забезпечення аспірантів здійснюється за допомогою центральної бібліотеки НГУ та фондів геологорозвідувальних підприємств.

Професор Лукінов В.В. підготував 3 докторів та 4 кандидатів геологічних наук. Професор В.Ф. Приходченко  підготував  1 доктора та 1 кандидата геологічних наукпрофесор М.В. Рузіна підготувала 5 кандидатів геологічних наук. Професор Савчук В.С. підготував 2 кандидатів геологічних наук. У 2015-2018 роки викладачі кафедри приймають участь в проекті міжнародної аспірантури з університетом м.Пуат`є (Франція), - аспірант Солдатенко Є.В., науковий керівник – професор Рузіна М.В.

Напрям науково-дослідних робіт визначається актуальністю питань, що виникають у виробничій діяльності геологорозвідувальних та гірничодобувних підприємств.

Зараз на кафедрі в очній аспірантурі навчається аспірант 1 року навчання Москаленко Софія  Андріївна. 

Науковий керівник д.г.н. Савчук В`ячеслав Степанович

Освітньо-професійні програми докторів філософії

ОПП доктора філософії 103 Науки про Землю 2016
ОПП доктора філософії  103 Науки про Землю 2017
ОПП доктора філософії  103 Науки про Землю  2018
ОПП доктора філософії  103 Науки про Землю 2019

 Робочі програми навчальних дисціплін докторів філософії

Науково-іноваційні завдання й проблеми наук про землю
Програма Гірнича геологія
Програма Шахтний метан
Рудна мікроскопія
Формаційнний аналіз

Студенти та викладачі - учасники 10 ювілейної Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених - «Наукова Весна», присвяченій 120-річчю Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 25.04.2019.Секція 8 - Науки про Землю.

Наукова весна_2019.pngЗа більш детальною інформацією про аспірантів та докторантів звертатись у відділ аспірантури та докторантури (пр. Дмитра Яворницького 19, корпус 5, аудиторія 29. Тел.: +38 0562 473325).

© 2006-2021 Інформація про сайт