Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Рузіна Марина Вікторівна

Посада: Професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка".
Вчений ступінь: Доктор геологічних наук
Вчене звання: Професор

Контакти

Адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, корпус 7, аудиторія 401 
Електронна пошта: ruzyna.m.v@nmu.one  

Рузіна Марина Вікторівна. У 1985 закінчила з відзнакою геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». З 1985 по 1994 рр. працювала на посадах  геолога та петрографа  у  Новомосковській геологорозвідувальній експедиції КП «Південукргеологія». Брала безпосередню участь у проведенні пошукових робіт на комплекс корисних копалин (золото, залізо, рідкісні метали та ін..) території Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків Українського щита.

З 1994р.   працює в ДВНЗ «Національний гірничий університет. В 1997р.  закінчила аспірантуру при кафедрі загальної та структурної геології за спеціальністю «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин».

З 2000 р. – кандидат геологічних наук. В 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Закономірності розповсюдження та рудоносність поліхронних метасоматичних формацій Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита».   З  2009 р. - професор кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин, має вчене звання професора.

Підготувала 6 кандидатів геологічних наук: Неодноразово була керівником переможців та призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2010, 2016рр), призерів та переможців Всеукраїнських студентських олімпіад з геології (2008, 2009рр.), та призера конкурсу НАН України серед молодих вчених (2012р).

Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України  як науковий керівник переможця   Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н. р. з напряму «Геологічні науки» та за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю. Нагороджена медаллю Л.В. Пісаржевського та медаллю «100 років створення державної геологічної служби України» .

Основними напрямами наукової діяльності є дослідження металогенії родовищ дорогоцінних металів, мінерагенії алмазів, петрологічні дослідження метасоматичних формацій,  флюїдно-експлозивних утворень. З 2008р.  -  член  Міжвідомчого Петрографічного комітету Державної геологічної служби України.  Член Ради Українського мінералогічного товариства, керівник Дніпропетровського відділення. Має понад 100 наукових праць, серед яких, 5 монографій (4 у співавторстві),  6 навчально-методичних розробок, 1 навчальний посібник, 80 друковані- статті та тези доповідей наукових конференцій, співавтор 17 виробничих та тематичних звітів.

Область наукових інтересів: Петрологія і рудоносність метасоматитів; питання генезису алмазів; петрологія і рудоносність флюїдизатно-експлозивних утворень; гідротермальні родовища дорогоцінних металів; металогенія зеленокам'яних структур; літологія осадових, метаосадових комплексів; петрографія, петрологія, метаморфізм базит-ультрабазитових комплексів порід, експериментальна мінералогія

Підвищення кваліфікації:   за останні 5 років отримано 5 сертифікатів щодо підвищення кваліфікації:

1 - від Університету Пуат`є, Франція (стажування в лабораторіях університету) -  Attestation de séjour scientifique au laboratoire IC2MP à l’Université de Poitiers 01.06.2018;

2 - від Британської Ради  в Україні - Сертификат APTIS  English testing (CEFR Grade  B2), British Council, Ukraine,  20.04.2018

3 - довідка про підсумки стажування в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»- згідно індивідуального плану підвищення кваліфікації по кафедрі ГРРКК, -2018;

4. Сертифікат інституту вищої освіти НАПН України - тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (березень-квітень 2019, НТУ «Дніпровська політехніка»)

5. Certificate of participation in the international Internship in the Geological Exploration Methodological Program held on April-September, 2019 (practical course: 15-19 April, 9-13 September). Internship was conducted in featuring with AGH University of Science and Technology (Poland), Geological Survey of Finland, Dnipro University of Technology (Ukraine), PROXIS Sp.zo.o (Poland), Concern  Geobit-Pangea (Poland).


© 2006-2022 Інформація про сайт