Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин

Кафедра заснована в 1914 році для підготовки гірничих інженерів-геологів з пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

2255.PNGПідготовка висококваліфікованих  фахівців

У даний час на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за наступними ступенями «бакалавр», «магістр»

Спеціальність  – 103 Науки про Землю, освітня програма "Геологія".

Спеціальність -  184  Гірництво за напрямком   "Гірнича геологія"
Об’єкт діяльності фахівців – пошуки та розвідка родовищ корисних копалин.

Вид економічної діяльності фахівців – геологія та геологорозвідування, добувна та каменеобробна промисловість. Здобувши освіту за спеціальністю «Геологія» випускник може займати наступні посади на підприємствах – геолог, геолог кар’єру (рудника, шахти), начальник групи, начальник загону, начальник геологічної служби, науковий співробітник, викладач навчального закладу.

2.2.2.jpg2.2.jpg

Професійні функції фахівців: виконання польових робіт з вивчення дільниці (родовища). Розробка планів виробництва і проектно-кошторисної документації, організація та ліквідацію польових робіт. Складання узагальнених матеріалів за результатами геологічних робіт. Контроль дотримання методичних досліджень, інструкцій та вимог з виконання геологорозвідувальних робіт. Виконання дослідно-методичних та методичних робіт. Здійснення контролю за дотриманням правил обліку та збереження геологічних матеріалів, закону про охорону надр та навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту під час геологорозвідувальних робіт.

33.jpgСпеціалізація «Оцінка, діагностика дорогоцінного та напівкоштовного каміння». Навчаючись на спеціальності «Геологія» майбутні фахівці можуть здобути знання, навички та вміння з визначення діагностичних властивостей дорогоцінного та напівкоштовного каміння, розроблення дизайну майбутнього виробу та схеми обробки каміння, вартісної оцінки готового виробу з дорогоцінного та напівкоштовного каміння, а також з вивчення кон'юнктури ринку та просування готового виробу на ринок дорогоцінного та напівкоштовного каміння.

Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 4 доктора геолого-мінералогічних наук (професори), 4 кандидатів геологічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 13 співробітників, включаючи обслуговуючий персонал.

IMG_3948.JPG5.3.jpg

     У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід, лабораторія петрографічних досліджень, мінералогічних доосліджень, лабораторія палеотологічних досліджень. Зберігаються та поповнюються унікальні колекції зразків корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх. Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

6.gif5.1.jpeg

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

- геологічна будова та умови утворення вугленосних формацій;

- вугленосність;

- якість і властивості вугілля;

- гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ;

- геологічні фактори та умови формування родовищ гранатів;

- геологічні умови формування метасоматичних формацій у зеленокам'яних поясах.

При кафедрі відкрита аспірантура по наступних наукових спеціальностях:

04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин;

04.00.16 – Геологія твердих горючих корисних копалин.

Наші студенти зайняли друге місце в командному етапі всеукраїнської студентської олімпіади з геології 2018-2019, а наш студент Кагамлик Богдан зайняв друге місце в індивідуальному етапі.

Переглянути фото
© 2006-2020 Інформація про сайт