Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg
   

   Жильцова Ірина Вікторівна

Посада:  Завідувачка кафедри Геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка".
Вчений ступінь: Кандидат геологічних наук
Вчене звання: Доцент

    Контакти

Адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, корпус 7, аудиторія 401
Телефони:
Електронна пошта: zhyltsova.y.v@nmu.one
         ORCID 

Ірина Вікторівна Жильцова закінчила у 1985 р. геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» та отримала кваліфікацію гірничого інженера-геолога.

З липня 2021 року завідує кафедрою Геології та розвідки родовищ корисних копалин.

З 1985 по 1998 рр. працювала геологом у Дніпропетровській центральній геофізичній експедиції. З 1998 р. інженер ПНДЛ-1 в НГУ. З 2001 по 2004 роки навчалась в очній аспірантурі при кафедрі загальної та структурної геології. З 2004 р. до тепер працює на кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Закономірності локалізації гідротермальної золоторудної мінералізації зеленокам’яних структур Середнього Придніпров’я Українського щита відносно систем розломів» та здобула вчений ступінь кандидата геологічних наук. У 2005 році рішенням президії Вищої атестаційної комісії України їй присвоєно вчене звання доцента кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин. З червня 2005 року займає посаду доцента кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин.

Підготувала та викладає лекції з дисциплін: «Геологія родовищ корисних копалин», «Структури рудних полів та родовищ», «Промислові типи родовищ нерудних корисних копалин», «Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин». У викладанні названих дисциплін використовує особистий досвід практичної та науково-дослідної діяльності. Бере участь у підготовці навчально-методичних матеріалів для студентів. Розробила робочі програми, тематичні плани, методичні вказівки та завдання для контролю знань студентів із зазначених курсів.

Має 36 наукових публікацій, в тому числі 22 у фахових виданнях, та 8 методичних розробок, що використовуються у навчальному процесі.

Область наукових інтересів: металогенічна спеціалізація зон глибинних розломів; гідротермальні родовища дорогоцінних металів; структурно-тектонічні чинники локалізації гідротермальних родовищ.

Стажування проходила на кафедрі хімічної технології кераміки та скла Українського державного хіміко-технологічного університету, м. Дніпро, Україна. Строк стажування 03.09.2018 по 02.11.2018 р. Довідка про підсумки стажування за №01-21/548 від 14.11.2018 р.

© 2006-2022 Інформація про сайт