Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1.1..JPGНавчально-педагогічна діяльність кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

- Навчальні плани

- Графіки навчального процесу

- Навчальна та виробнича практики

- Програми навчальних дисциплін

- Курсове проектування. Дипломування та державна атестація

- Консультації викладачів та розклад занять по кафедрі

- Електрона бібліотека

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 4 доктора геолого-мінералогічних наук (професори), 5 кандидатів геолого-мінералогічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 17 співробітників, включаючи науковців і обслуговуючий персонал.

На кафедрі студентам геологорозвідувального факультету викладають наступні навчальні дисципліни:

«Регіональна геологія»,

«Родовища корисних копалин»,

«Геотектоніка»,

«Основи екології»,

«Геохімія та геохімічні методи пошуків»,

«Математичні методи в геології»,

«Економіка мінеральної сировини»,

«Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»,

«Структури рудних полів та родовищ»,

«Промислові типи родовищ корисних копалин»,

«Металогенія»,

«Лабораторні методи дослідження руд»,

«Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин»,

«Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування»,

«Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних копалин»,

«Розвідка та геолого-економічна оцінка техногенних родовищ мінеральної сировини»,

«Геолого-екологічна оцінка родовищ корисних копалин»,

«Техногенні родовища корисних копалин»,

«Геологія нафти та газу»,

«Моніторинг якості енергетичної сировини»,

«Технологічна мінералогія»,

«Петрографія технічного каміння (вогнетривів, сплавів)»,

«Професійні функції та задачі спеціаліста»,

«Звітні геологічні документи»,

«Геологія родовищ корисних копалин».

2.JPG3.JPG

У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, комп’ютерний клас для проведення занять із математичного та комп’ютерного моделювання геологічних процесів, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід.

4.jpgЗберігаються та поповнюються унікальні колекції взірців корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Учбовий процес кафедри інтегрований з діяльністю виробничих та науково-дослідних установ. На унікальному обладнанні інститутів ІГТМ НАН України, НДІЧормет, ДВУкрНіГРІ, Центральної лабораторії КП «Південукргеологія» з ряду тем проводяться ознайомчі лабораторні заняття студентів.

Там же виконується певний обсяг лабораторних досліджень порід для дипломних проектів. Висококваліфіковані фахівці цих установ читають лекції студентам з окремих тем профілюючих дисциплін, рецензують проекти та працюють в Державній екзаменаційній комісії.5.jpg

Створені умови для проходження студентами навчальних геологічних та виробничих практик на базі провідних геолого-промислових підприємств, академічних та галузевих інститутів України.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Ознайомлення студентів-геологів з сучасними методами дослідження в лабораторіях відділу геології вугільних родовищ великих глибин ІГТМ НАН України. Проводить професор Лукiнов В. В.

© 2006-2020 Інформація про сайт