Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вибіркові дисципліни 
для другого магістерського рівня
2021-2022 року навчання (103-21м-1)

 1. Вугленосні формації Донбасу    (Робоча програма    Силабус)
 2. Технологічна мінераграфія        (Робоча програма    Силабус)
 3. Гірничопромислова геологія      (Робоча програма    Силабус)
 4. Звітні геологічні документи        (Робоча програма    Силабус)
 5. Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних   копалин      (Робоча програма    Силабус)
 6. Моніторинг якості енергетичної сировини (Робоча програма  Силабус)
 7. Проблеми освоєння техногенних родовищ (Робоча програма   Силабус)
 

Вибіркові дисципліни 
для першого бакалаврського рівня
2021-2022 року навчання  

 1. Структури рудних полів та родовищ      (Робоча програма    Силабус)
 2. Промислові типи родовищ металічних корисних копалин      (Робоча програма;   Силабус)
 3. Геологічна зйомка та прогнозування  родовищ корисних копалин (Робоча програма;   Силабус)
 4. Пошуки родовищ корисних копалин         (Робоча програма   Силабус)
 5. Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід     (Робоча програма    Силабус)
 6. Лабораторні методи вивчення рудних корисних копалин       (Робоча програма    Силабус)
© 2006-2021 Інформація про сайт