Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вибіркові дисципліни 
для другого магістерського рівня
2020-2021 року навчання

  1. Вугленосні формації Донбасу    (Робоча програма    Силабус)
  2. Технологічна мінераграфія        (Робоча програма    Силабус)
  3. Гірничопромислова геологія      (Робоча програма    Силабус)
  4. Звітні геологічні документи        (Робоча програма    Силабус)
  5. Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних   копалин      (Робоча програма    Силабус)
  6. Моніторинг якості енергетичної сировини (Робоча програма  Силабус)
  7. Проблеми освоєння техногенних родовищ (Робоча програма   Силабус)
© 2006-2020 Інформація про сайт