Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

1.1..JPGНавчально-педагогічна діяльність кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин


- Освітньо-професійні програми

- Графіки навчального процесу

- Програми навчальних дисциплін

- Навчальна та виробнича практики

- Курсове проектування. 

Виконання кваліфікаційної роботи та атестація

- Консультації викладачів та розклад занять по кафедрі

- Електрона бібліотека

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 3 доктора геолого-мінералогічних та геологічних наук (професори), 4 кандидатів геологічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 12 співробітників, включаючи обслуговуючий персонал.

На кафедрі студентам геологорозвідувального факультету викладають наступні навчальні дисципліни:

«Регіональна геологія»,

«Геологія родовищ корисних копалин»,

«Геотектоніка»,

«Мінералогія»,

«Палеонтологія»,

«Четвертична геологія з основами геоморфології»,

«Петрографія  та літологія»,

«Основи геохіміі»,

«Лабораторні методи дослідження мінералів і гірських порід»,

"Історична геологія",

«Економічна геологія»,

«Структури рудних полів та родовищ»,

«Промислові типи родовищ корисних копалин»,

«Металогенія»,

«Лабораторні методи дослідження корисних копалин»,

«Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»,

«Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин»,

«Основи геологіі нафти та газу»,

«Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних копалин»,

«Моніторинг якості енергетичної сировини»,

«Професійні функції та задачі спеціаліста»,

«Звітні геологічні документи»


2.JPG3.JPG

У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, комп’ютерний клас для проведення занять із математичного та комп’ютерного моделювання геологічних процесів, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід.

4.jpgЗберігаються та поповнюються унікальні колекції взірців корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Учбовий процес кафедри інтегрований з діяльністю виробничих та науково-дослідних установ. На унікальному обладнанні інститутів ІГТМ НАН України, НДІЧормет, ДВУкрНіГРІ, Центральної лабораторії КП «Південукргеологія» з ряду тем проводяться ознайомчі лабораторні заняття студентів.

Там же виконується певний обсяг лабораторних досліджень порід для кваліфікаційних робіт. Висококваліфіковані фахівці цих установ читають лекції студентам з окремих тем профілюючих дисциплін, рецензують проекти .

Створені умови для проходження студентами навчальних геологічних та виробничих практик на базі провідних геолого-промислових підприємств, академічних та галузевих інститутів України.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Ознайомлення студентів-геологів з сучасними методами дослідження в лабораторіях відділу геології вугільних родовищ великих глибин ІГТМ НАН України. Проводить професор Лукiнов В. В.

© 2006-2021 Інформація про сайт