Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg


Горизонтальная черта.jpg

про кафедру.png

Навчально-педагогічна діяльність

Освітньо-професійні програми

Стандарт 103 Науки про Землю (бакалавр)

Стандарт 103 Науки про Землю (магістр)

Програми навчальних дисциплін

Вибіркові дисципліни

Стейкхолдери

Практика

Курсове проектування

Виконання кваліфікаційної роботи та атестація

Електронна бібліотека

Горизонтальная черта.jpg

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 3 доктора геолого-мінералогічних та геологічних наук (професори), 2 кандидата геологічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 12 співробітників, включаючи обслуговуючий персонал.

На кафедрі студентам ФПНТ викладають наступні навчальні дисципліни:

«Регіональна геологія»,

«Геологія родовищ корисних копалин»,

«Геотектоніка»,

«Мінералогія»,

«Палеонтологія»,

«Четвертична геологія з основами геоморфології»,

«Петрографія  та літологія»,

«Лабораторні методи дослідження мінералів і гірських порід»,

"Історична геологія",

«Економічна геологія»,

«Структури рудних полів та родовищ»,

«Промислові типи родовищ корисних копалин»,

«Металогенія»,

«Лабораторні методи дослідження корисних копалин»,

«Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»,

«Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин»,

«Основи геологіі нафти та газу»,

«Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних копалин»,

«Моніторинг якості енергетичної сировини»,

«Професійні функції та задачі спеціаліста»,

«Звітні геологічні документи»


2.JPG3.JPG

У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, комп’ютерний клас для проведення занять із математичного та комп’ютерного моделювання геологічних процесів, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід.

4.jpgЗберігаються та поповнюються унікальні колекції взірців корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Учбовий процес кафедри інтегрований з діяльністю виробничих та науково-дослідних установ. На унікальному обладнанні інститутів ІГТМ НАН України, НДІЧормет, ДВУкрНіГРІ, Центральної лабораторії КП «Південукргеологія» з ряду тем проводяться ознайомчі лабораторні заняття студентів.

Там же виконується певний обсяг лабораторних досліджень порід для кваліфікаційних робіт. Висококваліфіковані фахівці цих установ читають лекції студентам з окремих тем профілюючих дисциплін, рецензують проекти .

Створені умови для проходження студентами навчальних геологічних та виробничих практик на базі провідних геолого-промислових підприємств, академічних та галузевих інститутів України.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

Ознайомлення студентів-геологів з сучасними методами дослідження в лабораторіях відділу геології вугільних родовищ великих глибин ІГТМ НАН України. Проводить професор Лукiнов В. В.


© 2006-2022 Інформація про сайт