Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Програми навчальних дисциплін

кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин 2022-2023 р.

Рівень освіти бакалавр  103 "Науки про Землю" 

Фахові дисципліни  
Повний термін навчання                                             Скорочений термін навчання
 
 

Рівень освіти магістр 103 "Науки про Землю" 

  • Гідрогеологічний та геотехнічний моніторинг ( Робоча програма    Силабус)
  • Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач ( Робоча програма    Силабус)
  • Завдання та функції фахівця при вивченні надр ( Робоча програма    Силабус)
  • Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька) ( Робоча програма    Силабус)
  • Комплексування геофізичних методів ( Робоча програма    Силабус)
  • Математичне моделювання геологічних систем ( Робоча програма    Силабус)
  • Методологія досліджень в науках про Землю ( Робоча програма    Силабус)
  • Наукове та нормативне супроводження об’єктів надрокористування (Робоча програма    Силабус)
  • Спеціальні методи досліджень корисних копалин ( Робоча програма    Силабус)
  • Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності ( Робоча програма    Силабус)


Практична підготовка

Рівень освіти доктор філософії  103 "Науки про Землю"

© 2006-2022 Інформація про сайт