Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програми навчальних дисциплін

кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин 2019-2020 р.

Рівень освіти бакалавр  103 "Науки про Землю" 
фахові дисципліни
вибіркові дисципліни

  • Програми дисциплін за іншими спеціальностями

© 2006-2020 Інформація про сайт