Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Методичні розробки викладачів 

ОПП "Геологія, гідрогеологія, геофізика" (магістр)

 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія досліджень в науках про Землю» для магістрів освітньопрофесійної програми «Геологія, гідрогеологія, геофізика» спеціальності 103 «Науки про Землю». Методика оприлюднення результатів наукових досліджень / О.В. Інкін. Д. : НТУ «ДП», 2022. 22 с. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161494

 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт «Вивчення режиму підземних вод» з дисципліни «Гідрогеологічний та геотехнічний моніторинг» для магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» / В.І. Тимощук, А.М. Загриценко, Є.А. Шерстюк. – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 17 с http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161493

 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Еколого-геофізичне картування» для магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» / П.Г. Пігулевський. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 22 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161472.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №2 «Кількісна оцінка сучасного техногенного та радіоактивного навантаження території Промислового Придніпров’я та прогноз його розвитку» з дисципліни «Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 24 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161473.

 • Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Інтерпретаційні системи в розвідувальній геофізиці» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / П. Г. Пігулевський. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 20 с. – Режим доступу:  http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161474.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №1 «Побудова фізико-геологічних моделей» з дисципліни «Комплексування геофізичних методів» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 17 с. – Режим доступуhttp://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161475.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №1 «Практичне використання Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» з дисципліни «Геофізичні методи рішення геоекологічних і інженерних задач» для магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» / О.К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 33 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161476.

 • Методичні рекомендації до виконання практичної роботи №2 «Аналіз комплексу геофізичних аномалій, пов’язаних із особливостями розломно-блокової тектоніки» з дисципліни «Комплексування геофізичних методів» для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / О. К. Тяпкін. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 21 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161477.

 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Спеціальні методи досліджень корисних копалин ” для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю / М.В. Рузіна, І.В. Жильцова, Є.В. Солдатенко. – Д.: НТУ «ДП», 2020. – 47 с. Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161516

 • Наукове та нормативне супроводження об`єктів надрокористування. Методичні рекомендації до комплексної практичної роботи для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю [Електронний ресурс] / М.В. Рузіна, І.В. Жильцова, О.А. Терешкова, Є.В. Дементьєва. – Д.: НТУ «ДП», 2022. –16 с. Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161514

 • Технологічна мінераграфія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю [Електронний ресурс] / М.В. Рузіна, І.В. Жильцова, Н.В. Білан, О.А. Терешкова. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 45 с. Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/161512

 ОПП "Геологія" (бакалавр)

дисципліна "Геологія родовищ корисних копалини"

метод1.png  для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю»
методичні вказівки до лабораторних робіт 
   дисципліна "Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин"

 (для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю»)

методичні вказівки до лабораторних робіт 

завдання для лабораторної роботи №2  завантажити файли *.pdf

 

дисципліна "Регіональна геологія" для студентів спеціальності

(103  "Науки про Землю")

методичні вказівки до лабораторних робіт 

теми для першої контрольної роботи завантажити файли *.doc

 

дисципліна "Металогенія"

(для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю")

методичні вказівки до лабораторних робіт завантажити файли *.pdf

  

дисципліна " Геохімія та геохімічні методи пошуків” (для студентів спеціальності 103  "Науки про Землю")

методичні вказівки 

Додаток 2  завантажити файли *.pdf

Додаток 3 завантажити файли *.pdf

Додаток 4 завантажити файли *.pdf

Додаток 5 завантажити файли *.pdf

 

дисципліна "Лабораторні методи вивчення корисних копалин" (для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю")

методичні вказівки  

 

Дисципліна "Методи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки родовищ корисних копалин"

методичні вказівки 

 

дисципліна "Палеонтологія"

(для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю")

-Практична робота №1

-Практична робота №2

-Практична робота №3

-Практична робота №4

-Практична робота №5

 

дисципліна "Четвертинна геологія з основами геоморфології"

(для студентів спеціальності 103 "Науки про Землю")


- Учбова карта  "Ліховка"

- Учбова карта "Губініха"

- Учбова карта "Попасне"

-Учбова карта "Жовті Води"

-Учбова карта "Верховцево"

-Учбова карта "Камянске"

-Учбова карта " Павлоград"

-Учбова карта " Міровске"

Учбова карта "Перещепіно"


Професійні функції та задачі магістра (для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія)

Методичні рекомендації щодо використання  веб-ресурсів, послідовності виконання,  особливостей контролю дистанційного курсу «Макет дистанційного курсу»

© 2006-2023 Інформація про сайт