Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія педагогічної і наукової діяльності кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

12.6.JPG

Танатар Й.І.

Семененко М.П.jpg

Семененко М.П.

Історія кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин бере свій початок з 1914 року. Вона була створена магістром мінералогії та геології, згодом професором Й.І. Танатаром, доктором натурфілософії, доктором геолого-мінералогічних наук, видатним науковцем, який входить до когорти вчених і педагогів, що складають славу і гордість історії Національного гірничого університету.

Спершу кафедра мала назву прикладної геології, потім – петрографії та корисних копалин, пізніше – родовищ корисних копалин, а з середини 70-х років минулого століття отримала свою теперішню назву.

За час свого існування кафедра виховала більш ніж 1600 інженерів-геологів. Серед випускників кафедри – відомі вчені, організатори геологорозвідувального виробництва, першовідкривачі унікальних родовищ, лауреати Державних премій Б.С. Чернишов, М.П. Семененко, О.З. Широков, Я.М. Бєлєвцев, В.З. Єршов, В.А. Білоненко та ін.

З часу заснування кафедрою завідували такі вчені:

Танатар Йосип Ісакович (1880-1961), рудничний інженер, закінчив Катеринославське Вище гірниче училище в 1903 р., Фрайбергську Гірничу Академію в 1905 р., Мюнхенський університет в 1910 р., доктор натурфілософії (1911), професор (1917), доктор геолого-мінералогічних наук (1927), працював в ДГІ в 1903-1959 рр., завідував кафедрою в 1914-1958 рр.;

Скаржинський Всеволод Ігоревич (1916-1997), геолог, закінчив Київський держуніверситет у 1941 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1970), професор (1971), працював у ДГІ у 1953-1962 рр., завідував кафедрою в 1959-1962 рр.;

Доморацький Микола Олександрович (1912-1992), інженер-геолог, закінчив ДГІ у 1938 р., кандидат геолого-мінералогічних наук (1949), доцент (1951), працював у ДГІ в 1951-1977 рр., завідував кафедрою в 1963-1968 рр.;

Черноусов Яків Михайлович (1906-1979), гірничий інженер-геолог, закінчив Уральський гірничий інститут у 1934 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1956), професор (1957), працював у ДГІ в 1968-1979 рр., завідував кафедрою в 1968-1977 рр.;

Кравченко Віктор Михайлович (1930-2002), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1953 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1976), професор (1980), працював у НГУ в 1953-1956 рр. та 1977-2002 рр., завідував кафедрою в 1978-1980 рр.;

12.5.jpg

Нагорний Ю.М.

Нагорний Юрій Миколайович (народ. у 1933 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1958 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1982), професор (1983), академік АН Вищої школи (1998), працюває в НГУ з 1976 р., завідував кафедрою в 1980-2002 рр.;

Приходченко Василь Федорович (народ. у 1962 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1984 р., доктор геологічних наук (1998), професор (2001), працює в НГУ з 1994 р., завідує кафедрою з 2002 р., декан геологорозвідувального факультету з 2007 р.

- Савчук В`ячеслав Степанович (народ. у 1947 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1970 р., доктор геологічних наук (2006),  працює в НГУ з 1994 р., з 2007 р. – професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету, завідує кафедрою з 2017 р. 

Жильцова Ірина Вікторівна - гірничий інженер-геолог, закінчила ДГІ в 1985 р.,  кандидат геологічних наук (2004),  працює в НГУ з 1998 р., з 2005 р. – доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету, завідує кафедрою ГРРКК НТУ "Дніпровська політехніка" з 2021р. 

Геологічні дисципліни на кафедрі в різні роки викладали:

Професори: Й.І. Танатар (1914-1959), Я.М. Черноусов (1968-1979), В.М. Кравченко (1953-1956 та 1977-1991), О.З. Широков (1980-1996), М.О. Доброгорський (1967 - 2010), Ю.М. Нагорний (з 1980 р.), В.Ф. Приходченко (з 1994 р.), В.Ю. Забігайло (1979-1986 та 1995-1996,); В.С. Савчук (з 2007р.), М.В. Рузіна (з 2009 р.), Лукінов В.В. (з 2013 р.)

Гембицкий С.С. 1930-е гг.jpg

Гембіцький С.С.

Доценти: М.П. Семененко (1927-1938), О.І. Пінчук (1949-1967), В.О. Передерієв (1944-1959), С.В. Савчук (1952-1974 та 1980-1984), К.С. Клочихін (1953-1987), М.І. Лазаренко (1954-1971), О.С. Абаянцев (1954-1977), І.М. Беспалов (1969-1991), В.О. Дяконюк (1986-1994), М.Г. Коваленко (1987-1993), Н.С. Полякова (з 1989 р.), І.Л. Сафронов (з 1991 р.), В.Ф. Приходченко (з 1994 р.), О.М. Мостика (з 1994 р.), М.В. Рузіна (2002 - 2009), Жильцова І.В. (з 2004 р.); Ішков В.В. (з 2018 р.), Сливна О.В. (з 2018 р.), Куцевол М.Л. (з 2018 р.), 

Асистенти: С.С. Гембіцький (1914-1918), О.М. Алексєєв (1920-1930), М.О. Швиденко (1935-1937), Є.С. Карпова (1952-1955), Г.Д. Чудовиська (1953-1960), О.О. Бельгард (1957-1960), І.М. Орлов (1969-1971), Т.І. Волинська (1991-1997), С.Є. Поповченко (1994-1995), Н.В. Хоменко (з 2002 р.), Д.В. Толубець (з 2003 р.), А.М.Чернорай (з 2003 р.), О.О. Кузьменко (з 2007 р.), Яцина Д.В. (з 2011), Д.Ю. Хоменко (з 2012 р.), Москаленко А.Б. (з 2018 р.); старший викладач Є.Я. Шумейко (1960-1986).

© 2006-2021 Інформація про сайт