Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Історія педагогічної і наукової діяльності кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин

12.6.JPG

Танатар Й.І.

Семененко М.П.jpg

Семененко М.П.

Історія кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин бере свій початок з 1914 року. Вона була створена магістром мінералогії та геології, згодом професором Й.І. Танатаром, доктором натурфілософії, доктором геолого-мінералогічних наук, видатним науковцем, який входить до когорти вчених і педагогів, що складають славу і гордість історії Національного гірничого університету.

Спершу кафедра мала назву прикладної геології, потім – петрографії та корисних копалин, пізніше – родовищ корисних копалин, а з середини 70-х років минулого століття отримала свою теперішню назву.

За час свого існування кафедра виховала більш ніж 1600 інженерів-геологів. Серед випускників кафедри – відомі вчені, організатори геологорозвідувального виробництва, першовідкривачі унікальних родовищ, лауреати Державних премій Б.С. Чернишов, М.П. Семененко, О.З. Широков, Я.М. Бєлєвцев, В.З. Єршов, В.А. Білоненко та ін.

З часу заснування кафедрою завідували такі вчені:

Танатар Йосип Ісакович (1880-1961), рудничний інженер, закінчив Катеринославське Вище гірниче училище в 1903 р., Фрайбергську Гірничу Академію в 1905 р., Мюнхенський університет в 1910 р., доктор натурфілософії (1911), професор (1917), доктор геолого-мінералогічних наук (1927), працював в ДГІ в 1903-1959 рр., завідував кафедрою в 1914-1958 рр.;

Скаржинський Всеволод Ігоревич (1916-1997), геолог, закінчив Київський держуніверситет у 1941 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1970), професор (1971), працював у ДГІ у 1953-1962 рр., завідував кафедрою в 1959-1962 рр.;

Доморацький Микола Олександрович (1912-1992), інженер-геолог, закінчив ДГІ у 1938 р., кандидат геолого-мінералогічних наук (1949), доцент (1951), працював у ДГІ в 1951-1977 рр., завідував кафедрою в 1963-1968 рр.;

Черноусов Яків Михайлович (1906-1979), гірничий інженер-геолог, закінчив Уральський гірничий інститут у 1934 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1956), професор (1957), працював у ДГІ в 1968-1979 рр., завідував кафедрою в 1968-1977 рр.;

Кравченко Віктор Михайлович (1930-2002), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1953 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1976), професор (1980), працював у НГУ в 1953-1956 рр. та 1977-2002 рр., завідував кафедрою в 1978-1980 рр.;

12.5.jpg

Нагорний Ю.М.

Нагорний Юрій Миколайович (народ. у 1933 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1958 р., доктор геолого-мінералогічних наук (1982), професор (1983), академік АН Вищої школи (1998), працював в НГУ з 1976 р., завідував кафедрою в 1980-2002 рр.;

Приходченко Василь Федорович (народ. у 1962 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1984 р., доктор геологічних наук (1998), професор (2001), працює в НГУ з 1994 р., завідував кафедрою з 2002 р. по 2017р., декан геологорозвідувального факультету з 2007 р.

- Савчук В`ячеслав Степанович (народ. у 1947 р.), гірничий інженер-геолог, закінчив ДГІ в 1970 р., доктор геологічних наук (2006),  працює в НГУ з 1994 р., з 2007 р. – професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету, завідував  кафедрою з 2017 р по 2021 р. 

Жильцова Ірина Вікторівна - гірничий інженер-геолог, закінчила ДГІ в 1985 р.,  кандидат геологічних наук (2004),  працює в НГУ з 1998 р., з 2005 р. – доцент кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету, завідує кафедрою ГРРКК НТУ "Дніпровська політехніка" з 2021р. 

Геологічні дисципліни на кафедрі в різні роки викладали:

Професори: Й.І. Танатар (1914-1959), Я.М. Черноусов (1968-1979), В.М. Кравченко (1953-1956 та 1977-1991), О.З. Широков (1980-1996), М.О. Доброгорський (1967 - 2010), Ю.М. Нагорний (з 1980 р.), В.Ф. Приходченко (з 1994 р.), В.Ю. Забігайло (1979-1986 та 1995-1996,); В.С. Савчук (з 2007р.), М.В. Рузіна (з 2009 р.), Лукінов В.В. (з 2013 - 2021р.)

Гембицкий С.С. 1930-е гг.jpg

Гембіцький С.С.

Доценти: М.П. Семененко (1927-1938), О.І. Пінчук (1949-1967), В.О. Передерієв (1944-1959), С.В. Савчук (1952-1974 та 1980-1984), К.С. Клочихін (1953-1987), М.І. Лазаренко (1954-1971), О.С. Абаянцев (1954-1977), І.М. Беспалов (1969-1991), В.О. Дяконюк (1986-1994), М.Г. Коваленко (1987-1993), Н.С. Полякова ( 1989 р.- 2019 р.), І.Л. Сафронов ( 1991 - 2013 р.), В.Ф. Приходченко , О.М. Мостика ( 1994 р. -2019 р.), М.В. Рузіна (2002 - 2009), Жильцова І.В. (з 2004 р.); Ішков В.В. (з 2018 р.), Сливна О.В. ( 2018 р. - 2021 р.), Куцевол М.Л. (з 2018 р.), 

Асистенти: С.С. Гембіцький (1914-1918), О.М. Алексєєв (1920-1930), М.О. Швиденко (1935-1937), Є.С. Карпова (1952-1955), Г.Д. Чудовиська (1953-1960), О.О. Бельгард (1957-1960), І.М. Орлов (1969-1971), Т.І. Волинська (1991-1997), С.Є. Поповченко (1994-1995), Н.В. Хоменко (з 2002 р.), Д.В. Толубець (2003 р. - 2017), А.М.Чернорай ( 2003 р. - 2018), О.О. Кузьменко ( 2007 -2010 р.), Яцина Д.В. ( 2011 - 2013 р.), Д.Ю. Хоменко (з 2012 р.), Москаленко А.Б. (з 2018 р.); старший викладач Є.Я. Шумейко (1960-1986).

© 2006-2022 Інформація про сайт