Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Кафедра заснована в 1914 році для підготовки гірничих інженерів-геологів з пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

2255.PNGПідготовка висококваліфікованих  фахівців

У даний час на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за наступними ступенями « бакалавр», «магістр»

Спеціальність  – 103 Науки про Землю,

 освітня програма "Геологія" (бакалавр)

освітня програма "Геологія, гідрогеологія, геофізика" (магістр)Об’єкт діяльності фахівців – пошуки та розвідка родовищ корисних копалин.

Вид економічної діяльності фахівців – геологія та геологорозвідування, добувна та каменеобробна промисловість. Здобувши освіту за спеціальністю «Геологія» випускник може займати наступні посади на підприємствах – геолог, геолог кар’єру (рудника, шахти), начальник групи, начальник загону, начальник геологічної служби, науковий співробітник, викладач навчального закладу.

2.2.2.jpg2.2.jpg

Професійні функції фахівців: виконання польових робіт з вивчення дільниці (родовища). Розробка планів виробництва і проектно-кошторисної документації, організація та ліквідація польових робіт. Складання узагальнених матеріалів за результатами геологічних робіт. Контроль дотримання методичних досліджень, інструкцій та вимог з виконання геологорозвідувальних робіт. Виконання дослідно-методичних та методичних робіт. Здійснення контролю за дотриманням правил обліку та збереження геологічних матеріалів, закону про охорону надр та навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту під час геологорозвідувальних робіт.

33.jpg

Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 3 доктора геолого-мінералогічних  наук (професори), 4 кандидата геологічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 12 співробітників, включаючи обслуговуючий персонал.

IMG_3948.JPG5.3.jpg

     У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід, лабораторія петрографічних досліджень  та лабораторія мінералогічних до сліджень, а також   лабораторія палеонтологічних досліджень. Зберігаються та поповнюються унікальні колекції зразків корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх. Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

6.gif5.1.jpeg

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • геологічна будова та умови утворення вугленосних формацій;
 • - вугленосність, якість та властивості вугілля;
 •  вплив геомеханічних процесів на  умови формування техногенних колекторів в межах газових родовищ, що експлуатуються; 
 • - умови формування газових пасток у вугленосних відкладах;

 • -  дослідження металогенії родовищ дорогоцінних металів; 

 •  - структурно-тектонічні закономірності контролю гідротермальних  формацій дорогоцінних металів зонами глибинних розломів; 

 •  петрологія та рудоносність геологічних формацій зеленокам` яних структур;

 •  мінерагенія алмазів, зокрема речовинний склад нетрадиційних джерел алмазоутворення (флюїдно-експлозивних утворень, вулканокластичних кімберлітів, алмазоносних філітів, лампрофірів та інш.);

 • - петрологія та рудоносність  гідротермально-метасоматичних формацій,

 •  петрологічні дослідження речовинного складу  родовищ тальк-магнезиту, хризотил-азбесту  ультрабазитових комплексів;
 •  -   мінераграфічні дослідження руд чорних та дорогоцінних металів;
 •  -   технічна петрографія вогнетривів;      

При кафедрі відкрита аспірантура по підготовці докторів філософіі за 103 спеціальністю "Науки про Землю"


© 2006-2022 Інформація про сайт