Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 
      Науменко Микола Олександрович.png
 Науменко Микола Олександрович 

                                                          (07.05.1991)

                                                                 аспірант кафедри геолоії та розвідки
                  родовищ корисних копалин 

   


         
        
                                            
 Контакти: тел. +380672676879+380995319179
 е-mail: mr.nukolay@gmail.com


Зарахований до аспірантури денної форми навчання з 19.09.16 до 31.09.20 

за спеціальністю: 103 Науки про землю


ФакультетГеологорозвідувальний

Кафедрагеології та розвідки родовищ корисних копалин


Тема  дисертаційного дослідження «Обґрунтування параметрів   створення гравійних фільтрів бурових свердловин»


Науковий керівник: к.т.н. Кузін Юрій Леонідович


Кількість наукових публікацій на  теперішній час:

статей у фахових наукових журналах і виданнях 8

статей у закордонній пресі  3

тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня 1

Кількість статей, надісланих до друку 2

Список публікацій:

Збірник наукових праць НГУ

Сборник №55(2017 р.)

А.А. Кожевников, Н.А. Науменко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКВАЖНОСТИ КАРКАСА ФИЛЬТРА С КРУГЛОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ( ст. 70-74).

Н.А. Науменко

Сборник №56 (2018 р.)

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ОТВЕРСТИЙ КАРКАСА

ГРАВИЙНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ИХ СКВАЖНОСТЬ( ст. 61-64).

 

Институт надтвердихматеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

«Пород разрушающий и металлообрабатывающий инструмент-техника, технология его изготовления и применения»

А.А. Кожевников, д-р техн. наук; инж. Н.А. Науменко

Випуск 20 (2017 р.)

1. АНАЛИЗ КРУПНОСТИ ЧАСТИЦ ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ ГРАВИЙНЫХ ФИЛЬТРОВ БУРОВЫХ СКВАЖИН( ст. 31-34).

Випуск 21 (2018р.)

2. АНАЛИЗ ШИРИНЫ ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ ГРАВИЙНЫХ ФИЛЬТРОВ БУРОВЫХ СКВАЖИН( ст. 69-74).

 

Казахстан( Випуск 9 (2019р.))

А.А. Кожевников, д-р техн. наук, профессор; Н.А. Науменко, аспирант

 1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКВАЖНОСТИ ФИЛЬТРА БУРОВЫХ СКВАЖИН С ВОДОПРИЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ПРОВОЛОЧНОЙ ОБМОТКИ( ст. 11-12).

 

 

Институт надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

«Пород разрушающий и металлообрабатывающий инструмент-техника, технология его изготовления и применения»

О.Н. Давиденко, д-р техн. наук, А.А. Игнатов, к-т. техн. наук, Н.А. Науменко, аспірант

Випуск 20 (2017 р.)

Пристрій для направленого буріння. ( ст. 71-74);

Випуск 21 (2018р.)

Вивчення стану обсадної колони при цементуванні свердловини. (ст. 113-119);

Випуск 22 (2019р.)

Оцінка властивостей активованих промивальних рідин( ст. 66-69);. 

М.О.Науменко  приймав участь у конкурсі: У грантовому по програмно-цільовому фінансуванні з наукових або науково технічним проектам і програмам https://is.ncste.kz/login


Брав участь у тренінгу для викладачів вищих навчальних закладів у рамках проекту «Дні фінансової обізнаності»http://finlitdays.bank.gov.ua/finlit/


Науменко М.О._сертифікат.png

© 2006-2020 Інформація про сайт