Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

Список наукових праць співробітників кафедри


№ з/п

Автор

Назва наукової праці

1.        

Пимоненко Л.І.,

Полякова Н.С.

Вплив тектонічних процесів на метаморфізм вугілля

Донецького басейну// Геотехнічна механіка – 2006. – №76, с.25-35

2.       

Лозовий О.Л., Приходченко

В.Ф., Інгеров А.І

Вивчення тектоніки полів діючих вугільних шахт методом аудіомагнітотелуричного зондування// Науковий вісник Національного гірничого університету

 України – 2006. №12.-С. 19-22

3.       

Нагірний Ю.М., Приходченко В.Ф.

Науково-педагогічна діяльність Я. М. Чорноусова у Дніпропетровському гірничому інституті // Геологія вугільних

родовищ: міжвузівський науково-тематичний збірник.- Катеринбург. - 2006.-Вип 16.- С. 15-18

4.       

Приходченко В.Ф.,

Приходченко С.Ю.,

Хоменко Н.В.

Вплив геологічних факторів на розподіл метану в вугільних пластах південно-західній частині Донбасу // Геологія вугільних родовщ: міжвузівський науково-тематичний сбоpнік.- Екатеpинбуpг, 2006.-Вип 16.- С. 182-187

5.       

Баранов В.А.,

Гринюк Т.Ю., Маметова Л.Ф.

Існуючі уявлення про окремість гірських порід// Геотехнічна механіка. - 2006 - №58. - С.198-207

6.       

Баранов В.А., Бокій Б.В., Єфремов І.А.,

Гуня Д.П.

Геологічні аспекти комплексної дегазації гірничого масиву// Тр. XVI Міжнар. наук. шк. “Деформування та руйнування. матер. з дефектами та динаміч. явища. у гірн. пор. і

виробках”, Алушта – 2006. – С. 19-22.

7.       

Баранов В.А., Бокій Б.В., Єфремов І.А.,

Гуня Д.П.

Фактори природної газоносності порід Донбасу// Матеріали міжнародної конференції „Форум гірників – 2006” – Дніпропетровськ, НГУ. - Т.1. - 2006. - С.129-133.

8.      

Баранов В.А.

Методика та результати вивчення включень у уламковому кварці пісковиків Донбасу// Науковий вісник НГУ. – 2006 –

№10. - С. 36-39.

9.       

Баранов В.А., Маметова Л.Ф.

Катагенез мінералів цементу пісковиків Центральної та Північно-східної частини Донбасу та зв'язок цього процесу з колекторськими властивостями // Науковий вісник НГУ. - 2006. -

№11. - С. 43-47.

10.   

Павлюк М., Наумко І., Рибчич І., Сморщок В., Бік С., Зінчук І., Булат О., Лукінов В., Баранов В., Задара Г.,

Геолого-технологічні передумови виділення першочергових об'єктів видобутку метану в межах північної зони дрібної складчастості Донбасу// Геологія та геохімія горючих копалин.

- 2006. - №3-4. - С.38-57.

11.    

Баранов В.А.

Основні геологічні фактори катагенезу, газоносності та викидонебезпечності вуглевміщуючих порід Донбасу//

Геотехнічна механіка - 2006. - №67. - С.121-128.

12.   

Рузіна М.В., Жильцова І.В., Кічурчак В.М.,

Іванов В.М.

Петрохімічні особливості пегматитів Шевченківського рідкометального родовища// Науковий вісник НГУ. - 2006.

- №7. - С. 32-37.

13.   

Рузіна М.В., Барг І.М., Жильцова І.В.

Мінерогенетична оцінка перспектив проявів корисних копалин, що супроводжують залізорудні родовища у Білозерській зеленокам'яній структурі Українського щита//

Науковий вісник НГУ. - 2006. - № 10. - С. 27-29.

14.   

Савчук В.С., Приходченко В.Ф., Полякова Н.С.

Петрографічні та хіміко-технологічні ознаки тектонічної порушеності вугілля// Науковий вісник НГУ, 2007 №11, с.70-73.

15.   

Приходченко В.Ф.,

Приходченко С.Ю.,

Хоменко Н.В.

Особливості розподілу метану у вугільних пластах південно- західної частини Донбасу// Науковий вісник Національного гірничого університету України, 2007.-№4.-С. 77-83.

16.   

Баранов В.А.,

Калашник П.М.,

Нетеча М.В.

Спосіб декорування тріщинуватості гірських порід// Патент України №24653 E21C39/00 від 10.06.2007. - Бюл. № 10. -

2007. - 6 с.

17.    

Баранов В.А.

Гриню Т.Ю.,

Жорушкіна О.А.

Результати досліджень формування окремостей за різних умов руйнування// Геотехнічна механіка, 2007 - №69. - С.57-64.

18.   

Баранов В.А.

Квазікристали бурштину та інших речовин// Матеріали міжнар. конф. „Український Бурштиновий світ”, Київ, Вид-во. - 2007.

- С.28-30.

19.   

Мостика О.М. Мостика Ю.С.

Шутов Ю.В.

Патент № та 2007 03606 на спосіб збагачення гранату

20.  

Мостика О.М.

Синергетика утворення мінералів граната// Науковий

вісник НГУ. - 2007. - №1. - С.31-34.

21.   

Безручко К.А.

Зміна газонасиченості порід при розущільненні гірського масиву // Геотехнічна механіка.-2007.-№73.-

С.220-223.

22.  

Рузіна М.В.,

Жильцова І.В.,

Бестужев О.М.,

Кічурчак В.М.

Про прояв метакоматіїтів зі структурою спініфекс у Конській зеленокам'яній структурі Середньопридніпровського мегаблоку (Український щит) // Науковий вісник НГУ. - 2007. -№ 2. - С. 34-36.

23.  

Рузіна М.В.,

Кічурчак В.М.,

Бестужев О.М.,

Жильцова І.В.

Метакоматіїти зі структурою «спініфекс» Конкської зеленокам'яної структури Середньопридніпровського мегаблоку (Український щит)// Матеріали міжнародно-технічної

конференції «Прикладна геологічна наука сьогодні: досягнення та проблеми», м. Київ, 5-6 липня 2007 року – К., 2007. – С. 139-140.

24.  

Рузіна М.В.,

Жильцова І.В.

Рудоносність метасоматитів грейзенової формації Середньопридніпроського мегаблоку Українського щита// Матеріали IV науково-виробничої наради геологів-зйомників України «Геологія та питання геологічного картування та вивчення докембрійських утворень Українського щита» 8-12 жовтня 2007 року. – м. Дніпропетровськ, УкрДГРІ. - 2007. - С. 163-164.

25.  

Мостіка О.М. ,

Полякова Н.С.

Жильцова І.В.

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геохімія та геохімічні методи пошуків» для студентів напрямку 6.0707 – «Геологія» Д.: НГУ, 2007. – 20 с.

26.  

Рузіна М.В.

Жильцова І.В.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Лабораторні методи вивчення корисних копалин» для студентів напрямку 6.0707 "Геологія" Д.: НГУ, 2007. - 31 с.

27.   

Приходченко В.Ф.,

Рузіна М.В.,

Сукач В.В.

Жильцова І.В.,

Методичні вказівки до навчальної геологорозвідувальної практики для студентів у напрямку 6.0707 «Геологія» Д.: НГУ, 2007.- 28 с.

28.  

Рузіна М.В.

Низькотемпературні метасоматити  формації ейситів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита//  Геолого-мінералогічний вісник.- №1 (17).-2007.-С.83-85

29.  

Рузіна М.В.

Метасоматити хлоритової формації

Середньопридніпровського мегаблоку та їх рудоносність// Геолого-мінералогічний вісник. - №2(18). - 2007. - С.78-81.

30.  

Рузіна М.В.

Про прояв рудоносних вуглецевих метасоматитів у Середньопридніпровському мегаблоці// Науковий вісник НГУ. - №12. – 2007. – С.54-57

31.   

Рузіна М.В.

Структурно-тектонічні закономірності розподілу

метасоматичних формацій Середньопридніпровського мегаблоку// Науковий вісник НГУ. - 2007. - №11. -С.73-77

32.  

Рузіна М.В.

Вуглецеві метасоматити Конкської та Білозерської зеленокам'яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита»// Збірник матеріалів IV науково-технічної наради геологів-зйомників України «Геологія та питання геологічного картування та вивчення докембрійських утворень українського щита». – Кривий Ріг-Дніпропетровськ, 2007. – С. 123-125

33.  

Ішков В.В.,

Приходченко Д.В.,

Яцин Д.В.

Свинець в вугільних пластах Червоноармійського геолого-промислового району. Збірник наукових праць НГУ №27 - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2007. - 232с. (С. 5-17)

34.  

Приходченко В.Ф.,

Лозовий О.М.,

Інгеров А.І.

Виявлення тектонічних розривів вугленосної формації Донбасу// Вугілля України. - 2008. - №2.-С.38-40

35.  

Лозовий А.М.,

Гречіщева Д.В.,

Інгеров А.І.,

Приходченко В.Ф.

Компонентний аналіз магнітотелуричних даних при пошуках нафти та газу// Науковий вісник НГУ. – 2008 - №2. - С.43-46.

36.  

Антонов Ю.І., Приходченко В.Ф., Полякова Н.С.,

Чорнорай А.М.

Геологорозвідувальний факультет Національного гірничого університету// Науковий вісник НГУ – 2008. – №9.-С.3-9.

37.   

Приходченко В.Ф.,

Мостіка О.М.,

Полякова Н.С.

Історія педагогічної та наукової діяльності кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин// Науковий вісник НГУ, 2008.-№9.-С.9-14

38.  

Приходченко В.Ф.,

Хоменко Н.В.,

Приходченко С.Ю.

Геологічні чинники, що визначають метаноносність вугільних пластів у Донецькому басейні// Гірський інформаційно-аналітичний бюлетень (науково- технічний журнал). - 2008. - №13. - С.273-277

39.  

Мостика О.М.

Мостика Ю.С.

Шутов Ю.В.

Порівняльна оцінка сорбційних властивостей гранатів з

родовищ різних генетичних типів України// Науковий вісник НГУ. - 2008. - №8. - С.31-34.

40.  

Савчук В.С.

Кузьменко О.О.

Марочний склад та основні напрямки використання вугілля Сватівської перспективної площі// Науковий вісник «Національного гірничого університету» – 2008. – №9 – С. 40-43.

41.   

Савчук В.С.

Кузьменко О.О.

Вплив відновленості вугілля на прояв

геодинамічних явищ// Зб. Геотехнічна механіка ІГТМ – 2008. – №80. - С. 84-89

42.  

Savchuk VS, Prihodchenko V.F.,

Кузменко Е.А.

Grade Coal Composition of Lviv-Volyn Coal Basin та Coal Conservation: Abstracts of 7-th European Coal Conference, August 26 – 28, 2008/ National Academy of sciences of Ukraine. -

Lviv - 2008. - P. 99.

43.  

Баранов В.А.,

Галушко Л.Я.,

Жорушкіна О.А.,

Галушко О.Л.

Спосіб проведення термічного дослідження вугілля// Патент України №85107 E21F7/00, G01N5/00, G01N25/02 від 26.08.2008. - Бюл.№16. - 2008. - 6 с.

44.  

Баранов В.А.

Спосіб визначення порушених зон у вугільних пластах//

Патент України на корисну модель №33252 E21C39/00 від 10.06.2008.-Бюл.№11. – 2008 – 6 с.

45.  

Баранов В.А.,

Маметова Л.Ф.

Спосіб визначення кількості тектонічних рухів// Патент

України на корисну модель №34397 E21F7/00 від 11.08.2008.- Бюл.№15. – 2008 – 6 с.

46.  

Баранов В.А.,

Пащенко П.С.

Спосіб визначення зон тріщинуватості у вугле- порідному масиві // Патент України на корисну модель №34472 E21F7/00

від 11.08.2008. - Бюл.№15. - 2008 - 6с.

47.   

Баранов В.А.

Природні та технологічні принципи руйнування гірських порід// Тр. XVII Міжнар. наук. шк. “Деформування та зруйн. матер. з дефектами та динаміч. явл. у горн. пір. І виробленнях”, Алушта. - 2008. - С. 15-17.

48.  

Баранов В.А.

Quasicrystalls in a coal// 7-а Європейська Вугільна

Конференція НАН України, Львів. - 2008. - С.15-16.

49.  

Баранов В.А.,

Калашник П.М.

Регіональна прогнозна оцінка порушеності гірських порід// Матеріали міжнар. конферен. „Форум гірників – 2008”.- Дніпропетровськ - НГУ - С.24-28.

50.  

Баранов В.А.,

Карамушка О.А.,

Ткаченко О.В.

Виділення порушених зон у вугільних пластах// Матеріали міжнар. конферен. „Форум гірників – 2008”. – Дніпропетровськ. - НГУ - С.29-33

51.   

Баранов В.А.,

Кириченко В.О.

Температурний чинник формування порушених зон//

Геотехнічна механіка – 2008 – №80. - С.290-299.

52.  

Баранов В.А.,

Карамушка О.А.

Методика виділення порушених зон за мікроструктурними параметрам вугілля// Науковий вісник НГУ. - 2008 - №12. - С. 33-35.

53.  

Безручко К.А.

Оцінка пористості гірських  порід в локальних антиклінальних структурах // Геотехнічна механіка 2008. - №80. - С.77-83.

54.  

Жильцова І.В.

Структурно-формаційні умови локалізації

рудопроявлений золота у Середньопридніпровському районі// Науковий вісник НГУ. -№9. -2008. -С. 67-69.

55.   

Рузіна М.В.

Жильцова І.В.

Структурні особливості метасоматичних порід Середньопридніпровського мегаблоку// Науковий вісник НГУ. -

2008. -№2. -С.54-56.

56.  

Рузіна М.В.,

Бестужев О.М.,

Жильцова І.В.

Кічурчак В.М.,

Романенко О.Р.

Високотемпературні метасоматити альбіт-мікроклінової та калішпатової формацій Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита. - науковий вісник НГУ. - №9. – 2008. – С. 57-62.

57.   

Толубець Д.В.

Досвід виділення кавернозно-тріщинуватих зон та оцінки властивостей міцності вугленосних порід за даними стандартних каротажних вимірювань/ Матеріали наукового симпозіуму „Тиждень гірника – 2008”. – Москва. - 2008

58.  

Нагірний Ю.М.

Глазова А.М.

Про особливості зміни якості вугілля в зонах розривів Західного Донбасу/ Матеріали наукового симпозіуму

„Тиждень гірника – 2008”. – Москва. - 2008

59.  

Приходченко В.Ф.,

Хоменко Н.В. Приходченко С.Ю.

Геологічні фактори, що визначають метеноносність вугільних пластів у Донецькому басейні/ Матеріали наукового симпозіуму „Тиждень гірника – 2008”. – Москва. - 2008

60.  

Рузіна М.В.

Еволюція процесів гідротермально-метасоматичного рудоутворення у зонах тектоно-магматичної активізації систем глибинних розломів Середньопридніпровського

мегаблоку Українського щита// Науковий вісникНГУ. - №1. - 2008. - С.51-5

61.   

Рузіна М.В.

Структурні особливості метасоматичних порід Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита/ Науковий вісник НГУ. - 2008. - №2. - С.54-56

62.  

Рузіна М.В,

Жильцова І.В.,

Романенко О.Р.

Високотемпературні метасоматити альбіт-мікроклінової та калішпатової формації// Науковий вісник НГУ. - №9. - 2008. - С.57-62

63.  

Яцин Д.В.

Нові дані про розподіл свинцю у вугільних пластах Червоноармійського геолого-промислового району. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої 90-річчю Дніпропетровського національного університету / за ред. проф. Л.І. Зеленській. - К.: ДНВП "Картографія", 2008. - Вип. 5. - 518 с. (С. 117-118)

64.  

Булат О.Ф.,

Лукінов В.В.

Баранов В.А.,

Пащенко П.С.

Спосіб визначення зон скупчення метану у стратиграфічному інтервалі на шахтах та ділянках розвідки// Патент України на корисну модель №41696 E21F7/00, G01V9/00 від 28.12.2006.-Бюл. №11. - 2009. - 6 с.

65.  

Баранов В.А.

Техногенне золото// Матеріали міжнар. конферен. «Форум гірників – 2009». – Дніпропетровськ, НГУ – Т.4. - С.179-182.

66.  

Баранов В.А.

Вплив структури на міцність пісковиків Донбасу//

Геотехнічна механіка. – 2009 – №. 83 - С.66-72

67.   

Баранов В.А.,

Калашник П.М.

Спосіб визначення порушеності гірських порід// Патент України на корисну модель № 40686 E21C39/00 від 20.10.2008.

- Бюл. № 8. - 2009 - 6 с.

68.  

Баранов В.А.,

Жікаляк Н.В.

Спосіб визначення ступеня сортування гірських порід// Патент України на корисну модель № 41112 E21C39/00 від 20.10.2008.- Бюл. № 9. - 2009 - 6 с.

69.  

Баранов В.А.

Прогноз викидонебезпеки гірських порід та порушених зон у вугіллі Донбасу// Гірський журнал, 2009. - №4. - С.57-59.

70.  

Баранов В.А.,

Карамушка О.О.

Спосіб визначення інтенсивності зон порушеності у вугільних пластах// Патент України на корисну модель № 40685 E21C39/00 від 20.10.2008. - Бюл. № 8. - 2009. - 6 с.

71.    

Савчук В.С.

Кузьменко О.О.

Геологічна вивченість та стан дослідженості вугілля Північного Донбасу// Форум гірників – 2009. Матеріали міжнародної конференції, 30 вересня – 2 жовтня 2009 р. – Дніпропетровськ- 2009. - Т.4 - С. 129-134.

72.   

Савчук В.С.

Кузьменко О.О

Склад і якість вугілля Старобільської перспективної площі та основні напрямки його раціонального використання// Вісник

ДНУ. Серія Геологія. Географія – 2009. – Випуск 11. – С. 42-49 .

73.   

Кузьменко О.О.

Петрографічна будова вугільного пласта k2н Петровського

родовища// Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень. Матеріали VI Міжнародної конференції студентів та аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва/ За ред. проф. Л.І. Зеленської. - К.: ДНВП "Картографія" - 2009. - Віп. 6. -

С. 105 - 107

74.   

Кузьменко О.О.

Особливості сірчаності основних вугільних пластів ділянки Петровська № 2// Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук». Тези доповідей,

6 – 8 квітня 2009р . - К., 2009

75.   

Сафронов І.Л.,

Чернорай А.М .

Умови формування родовищ бурого вугілля на території північно-західного Донбасу та південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини// Зб. наук. праць НГУ. - Т1. -Вінниця. - 2009. - С. 43-50.

76.   

Мостика О.М.

Мостика Ю.С.

Шутов Ю.В.

Назарова Л.Г.

Дослідження сорбційних властивостей природних гранатів України для очищення стічних вод // Екологія, енерго- та ресурсозбереження, охорона навколишнього середовища та здоров'я

людини. Утилізація відходів. 2009. - Т.2. - С. 335-338

77.   

Приходченко В.Ф.

Довбнич М.М.,

Манюк В.В.

Тектонічна та геодинамічна позиція острова Зміїний // Науковий вісник НГУ, 2009.-№2.-С.52-56

78.  

Лозовий А.Л., Приходченко В.Ф., Рудаков Д.В.,

Манюк В.В.,

Гречіщева Д.В

Двовимірна електророзвідка за методикою електротомографії щодо геологічної будови о.Зміїний // Науковий вісник НГУ, 2009.-№3.-С.32-37

79.   

Приходченко В.Ф.,

Рузіна М.В.

Наукові школи кафедри геології та розвідки родовищ з корисними копалинами // Науковий вісник НГУ, 2009.-№5.- С.46-49

80. 

Лукінов В.В., Безручко К.О.

Формування проникності гірських порід у локальних антиклінальних структурах // Збірник наукових праць УкрДГРІ.- 2009.-№ 1-2.- С.106-110

81.   

Лукінов В.В.,

Безручко К.О.

Фактори формування колекторських властивостей низькопористих теригенних порід. Стаття I Вплив розміру фільтрувальних каналів на проникність низькопористих теригенних порід // Геологія та геохімія горючих копалин.-2009. - № 2 (147). - С.5-18

82.  

Безручко К.А.

Залишкова водонасиченість низькопористих теригенних

колекторів вугленосної товщі Донбасу // Геолог України.- 2009.- № 3.- С. 18-22.

83.  

Лукінов В.В.,

Безручко К.О.

Оцінка газонасиченості порід у локальних антиклінальних структурах при розущільненні гірського масиву за рахунок тріщиноутворення // Породоруйнівний та металообробний інструмент-техніка та технологія його виготовлення та застосування: Зб. наук. праць.- Вип. 12- К.: ІСМ НАН України, 2009. – С. 59-62.

84.  

Безручко К.А.

Формування газових покладів як результат взаємодії окремих фаз системи «волога-газ» у масиві гірських порід // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників - 2009».-

Дніпропетровськ: НГУ, 2009. - С.150-158.

85.  

Лукінов В.В.,

Безручко К.О.

Фактори формування колекторських властивостей низькопористих теригенних порід. Стаття II Обгрунтування фільтраційних параметрів між колектором-екраном низькопористих теригенних порід // Геологія і геохімія горючих копалин.-2009. - № 3-4 (148-149). - С.5-17

86.  

Баранов В.А.,

Карамушка О.О.

Спосіб визначення підзон у порушеннях вугільних пластів// Патент України на корисну модель № 41111 E21C39/00 від 20.10.2008. - Бюл. № 9. - 2009 - 6 с.

87.  

Баранов В.А.

Руйнування порід природним та технологічним способом// Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2009. – Вип.1/2009(3) – С. 34-40.

88.  

Сафронов І.Л.

Обґрунтування параметрів уступів під час відкритої розробки Ново-Дмитрієвського буровугільного родовища// Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників - 2009».- Дніпропетровськ: НГУ, 2009. - С.150-158.

89.  

Рузіна М.В.,

Жильцова І.В.

Романенко О.Р.

Реліктово-псевдоморфні структури метасоматичних порід Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита // Міжнародне науково-практичне нарада «Гірничо- металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку», м.Кривий Ріг, КТУ 2009

90.  

Сафронов І.Л.

Хоменко Н.В.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліні «Геологія нафти та газу» для студентів напрямку 7.07071 "Геологія" Д.: НГУ, 2009. - 39 с.

91.   

Яцин Д.В.

Особливості розподілу ртуті у пластах вугілля Червоноармійського геолого-промислового району. Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва / за ред. проф. Л.І. Зеленській. - К.: ДНВП "Картографія", 2009. - Вип. 6. - 532 с. (С. 165-167)

92. –––––––

Кузьменко О.О.

Головні напрямки використання вугілля Північного Донбасу// Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень. Матеріали VIІ Міжнародної конференції студентів та аспірантів// За ред. проф. Л.І. Зеленської. – Дніпропетровськ: ІМА-прес. - 2010. - Віп. 7. - С. 80.

93.  

Савчук В.С.

Приходченко В.Ф.

Кузьменко О.О

Методичні аспекти оцінки придатності вугілля України для одержання рідкого палива// Форум гірників – 2010.

Матеріали міжнародної конференції, 21 – 23 жовтня 2010р . -

Вінниця. - 2010. - С. 19 - 23.

94.  

Савчук В.С.

Приходченко В.Ф.

Кузьменко О.О

Вибір та обґрунтування напрямів кваліфікованого використання вугілля Північного Донбасу// Регіон – 2010: Стратегія оптимального розвитку. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4-5 листопада 2010р . - Харків, 2010. - С. 331-334.

95.  

Савчук В.С.

Приходченко В.Ф.

Кузьменко О.О.

Нові дані щодо метаморфізму вугілля Львівсько-Волинського басейну// Літологія та геологія горючих копалин. Міжвузівська наукова тематична збірка – Єкатеринбург - 2010. - Вип. IV (20). - С. 139-148.

96.  

Кузьменко О.О.

Петрографічний склад вугілля Старобільської вугленосної площі// Вісник НГУ. Серія Геологія. - 2010. - № 1. - С. 46-51.

97.   

Мостика О.М.

Кравченко С.І.

Особливості властивостей граната Павловського родовища// Геолого-мінералогічний вісник, КТУ, Кривий Ріг. - 2010.

- №2. - С. 80-86

98.  

Приходченко В.Ф.

Використання геолого-геофізичних моделей шовних зон Українського щита для прогнозування корисних копалин

// Науковий вісник НГУ, 2010. - №2.-С.101-102

99.  

Приходченко В.Ф.,

Приходченко С.Ю.

Тектонічний контроль суфлярів метану// Геотехнічна

механіка: Між від. зб. наук. праць/Ін-т Геотехнічної механіки НАН України.-Дніпропетровськ, 2010.-віп.88.-С.54-59.

100.                      

Н.С.Полякова,

Є.С.Леонова

Вплив геологічних факторів на структурні особливості вугілля  Донецько-Макіївського району (на прикладі шахти Кіровська). – Геотехнічна механіка, 2010 №88, с.153-157.

101.                       

Баранов В.А.

Чинники формування зон метастабільності

у гірських породах// Геотехнічна механіка. - 2010 - № 85 - P.100-105.

102.                      

Баранов В.А.,

Маметова Л.Ф.

Спосіб визначення типів деформацій// Патент України на полезную модель №51207 E21F7/00 від 12.07.2010. - Бюл.№13.- 8 с.

103.                      

Баранов В.А.,

Кириченко В.О.

Вплив структури на ущільнення карбонових пісковиків Донбасу// Матеріали міжнар. конф. „Форум гірників–2010” – Дніпропетровськ, НГУ. - Т.2. - С. 126-130.

104.                      

Баранов В.А.

Вплив структури на пористість пісковиків Донбасу//

Геотехнічна механіка - 2010. - №.88 - С.70-76.

105.                       

Баранов В.А.

Геологічний пам'ятник Кам'яна могила// Збірн. матеріалів

міжнар. наук. конф. Сучасні проблеми літології облогових басейнів України і Сумського територій. - К. - 2010. - С.14.

106.                      

Баранов В.А.

Визначення стадій катагенезу // Збірн. матеріалів міжнар. наук. конф. Сучасні проблеми літології осадових баз України та смежних територій. – К. – 2010. – С.15.

107.                       

Баранов В.А.

Деякі актуальні проблеми вугільної геології// Вугілля,

2010. - №11. - С.62-64

108.                      

Баранов В.А.

Визначення стадій катагенезу та формування пісковиків у діагенезі з прикладу геологічного пам'ятника Кам'яна Могила// Зб. наук. праць Інституту геологічних наук НАН України. - 2010. - Віп.3. - С.35-41.

109.                      

Кічурчак В.,

Ісаков Л.,

Пігулевський П.

Рузіна М.,

Жильцова І.

Речовинний склад і петрохімічні особливості ультрабазитів північно-західної частини Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита у зв'язку з їхньою алмазоносністю// Тези доповідей наукової конференції до 65- річчя геологічного факультету Львівського національного факультету імені Івана Франка. Львів, 13-15 жовтня 2010р./  

м. Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – С. 94-95.

110.                       

Рузіна М.В.,

Додатко О.Д.,

Жильцова І.В.,

Яцин Д.В.

Петрографічний склад та рудоносність метасоматитів егірин-альбіт-рибекитової формації // Науковий вісник НГУ. №4. - 2010. - С. 83-85

111.                         

Кічурчак В.М.,

Ісаков Л.В.,

Пігулевський П.І,

Рузіна М.В.,

Жильцова І.В.

Стратиграфічні Розділи Dibrovskaya Формування Приазовського мегаблоку з Українського щита / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. - « Стратиграфія, геохронологія і кореляція Lower порід докембрію комплексів фундаменту Східно - Європейської платформи.» -31 травня – 4 червня. 2010р. - Київ, Україна . - С.96-99

112.                        

Рузіна М.В.,

Яцина Д.В.

Особливості петрології та генези ультрамафітів Южно- Білозерського та Олися-Мусюрського масивів/ Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2010». -

Вінниця. - 21-23 жовтня 2010р . - С. 87-94

113.                        

Рузіна М.В.,

Соболєв В.В.,

Білан Н.В.

Експериментальні дослідження впливу електротермічних полів на процеси перерозподілу мінеральної речовини золотовмісних метасоматитів/

Матеріали IX міжнародної конференції. - Котону (Бенін). - вересень 13-19 . - 2010 - S.478-480.

114.                        

Cтефанський В.Л.,

Рузіна М.В.,

Терешкова О.А.,

Нечаєнко А.М.

Про вік райгородської товщі центрального району Українського щита / Науковий вісник НГУ. - 2010. - № 7-8. - С.5-8

115.                        

Рузіна М.В., Стефанський В.Л., Терешкова О.О.

Білан Н.В.

Перспективи алмазоносності райгородської товщі палеоцену центрального району Українського щита/ Збірник наукових праць НГУ. - №35. -2010. -С.5-11

116.                        

Рузіна М.В.,

Cтефанський В.Л.,

Терешкова О.А.,

Нечаєнко А.М.

Про прояви флюїдно-експлозивних утворень в осадових комплексах північної частини центрального району Інгульського мегаблоку/ Матеріали VII міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми теоретичної і прикладної

мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів», 24–26 листопада 2010р . Кривий Ріг, 2010. - С.102-105

117.                        

Рузіна М.В.,

Жильцова І.В.,

Додатко О.Д.,

Яцина Д.В.

Петрографічний склад та рудоносність метасоматитів егірин-альбіт-рибекитової формації Середньопридніпровського мегаблоку. – Науковий вісник НГУ № 4, 2010

118.                       

М.В. Рузіна,

Д.В. Яцина.

Особливості петрології та генези ультрамафітів Южно- Білозерського та Олися-Мусюрського масивів. Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2010». - Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 266 с. (С. 87-95)

119.                        

Яцин Д.В.

Хромітоносність Олися-Мусюрського мафіт- ультрамафітового масиву (Приполярний Урал). Проблеми теоретичної та прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 2010. – 138 с. (С. 114-117)

120.                      

Рік видання публікацій (монографій) кафедрою геології та розвідки РКК 2011

 

121.                        

Рузіна М.В.,

Т.М. Вунда

Мінералого-петрографічні особливості алмазоносних кімберлітів трубки Лорелей (Ангола/ Збірник наукових працьДонецького НТУ. - Вип.178 (13). - С. 179-183 .

122.                       

Рузіна М.В.,

Білан Н.В.,

Терешкова О.А.,

Жильцова І.В.

Петрологія, генезис та рудоносність вуглецевих метасоматитів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита/ Науковий Вісник НГУ. – 2011. -№1. - С.18-22

123.                       

Рузіна М.В.,

Білан Н.В.,

Соболєв В.В.

До питання про вплив електротермічних полів на процеси

перерозподілу мінеральної речовини метасоматитів/ Геолого- мінералогічний вісник КТУ. - №1 (23). - 2011. - С. 63-65

124.                       

Рузіна М.В. Білан Н.В., Соболєв В.В.

Вплив електротермічних полів на перерозподіл мінеральної речовини рудоносних метасоматитів/ Науковий Вісник НГУ. – 2011. -№4. - С. 5-9

125.                       

Рузіна М.В.,

Терешкова  О.А.,

Білан Н.В.

Флюїдизатно-експлозивні утворення Інгульського мегаблоку Українського щита / Записки Українського мінералогічного товариства. - 2011. - Т. 8. - С. 172-174. -Матеріали 8 всеукраїнського мінералогічного з`їзду. – Київ, ІДМР НАНУ

126.                       

Рузіна М.В.,

Терешкова  О.А.,

Узунова О.О.

Мінералогія рідини-вибухових утворень Інгул мегаблоку Форум Українського щита / шахтаря: Матер. Міжнар. науково-практична Конф., 13-15 жовтня 2011 р

– Дніпропетровськ, 2011 – 262 с.

127.                       

Яцин Д.В.

Стадії формування та перетворення Південно-Білозерського масиву серпентинітів. Наукова весна – 2011: Матеріали ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2011 року). - Д.:

ДВНЗ НГУ, 2011. - 436 с. (С. 137-140)

128.                      

Д.В. Яцина

Нові дані про стадійність формування Південно- Білозерського масиву Українського щита. Проблеми надрокористування: Збірник наукових праць. Частина I. / Санкт- Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). СПб, 2011. - 246 с.

(Міжнародний форум-конкурс молодих вчених). (С. 21-23)

129.                       

Д.В. Яцин.

Послідовність утворення серпентинів в ультрабазитах Олися- Мусюрського масиву (Приполярний Урал). Записки Українського мінералогічного товариства. Том 8. К.:Видавництво «Логос», 2011. - 256 с. (С. 238-243)

130.                      

Д.В. Яцина.

Прояви хризотил-азбесту та тальк-магнезитів у межах Південно-Білозерського масиву серпентинітів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Форум гірників

- 2011». – Д.: Державний вищий навчальний заклад

"Національний гірничий університет", 2011. - 188 с. (С. 131-137)

131.                        

Приходченко В.Ф.,

Сафронов І.Л.,

Толубець Д.В.

Прогноз зон розвитку мало амплітудних текнонічних

порушень вугільних пластів// Науковий вісник НГУ, 2011. – 2011. №1. - С. 135

132.                       

Приходченко В.Ф.

Полякова Н.С.

Особливості запровадження нового стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів для безпосередньо 6. 040 103 - Геологія в навчальному процесі НГУ / Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління: СТ. дисертацій додаткових наук. метод. конференції 12-13 травня 2011 р., м.

Вінниця. - Д.: НГУ, 2011. - С. 50-52.

133.                       

Приходченко В.Ф.,

Шабельніков С.І.,

Толубець Д.В.

Взаємозв'язок між складчастою та розривною порушеністю вугільних  пластів (на прикладі шахти «Краснодарська - Південна»)// Науковий вісник НГУ, 2011. - 2011. №4. - С. 30-34

134.                       

Приходченко В.Ф.,

Думенко С.С.

Літолого-стратиграфічний розподіл газоносних горизонтів у межах Лісовської-Південної ділянки Червоноармійського геолого-промислового району та можливість одночасної розробки потужних літологічних комплексів порід// Форум гірників – 2011. Матеріали міжнародної конференції, 12 – 15

жовтня 2011 - Дніпропетровськ, 2011. - C. 30-34

135.                       

Кузьменко О.О.

Петрографічний склад як критерій оцінки ступеня придатності вугілля для гідрогенізації / Проблеми надрокористування. Міжнародний форум-конкурс молодих вчених. Збірник наукових праць. Ч.1. - Санкт-Петербург, 2011. - С.16-18

136.                       

Кузьменко О.О.

Критерії оцінки вугілля Північного Донбасу як сировини для гідрогенізації// Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень. Матеріали VIІІ Міжнародної конференції студентів та аспірантів// За ред. проф. Л.І.

Зеленської. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – Віп. 8. – С. 33

137.                       

Савчук В.С.

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Хімічний склад золі вугілля Північного вугленосного району Донбасу// Вісник ДНУ. Серія Геологія. Географія, 2011. –Випуск 13. - С. 13-18.

138.                      

Кузьменко О.О.,

Савчук В.С.

Петрографічні особливості вугілля Північного вугленосного району Донбасу// Вісник НГУ. Серія Геологія, 2011. - №5. - С.5-9.

139.                       

Савчук В.С.

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Хімічний склад вугілля Північного вугленосного району Донбасу як показник геохімічних умов їх формування// Форум гірників – 2011. Матеріали міжнародної конференції, 12 – 15 жовтня 2011 р. -Дніпропетровськ, 2011. - C. 154-158

140.                      

Баранов В.А.

Структурування вугільний пилу в  порушених зонах/ Збірник матеріалів ІІ міжнародної конференції Підземні катастрофи: моделі, прогноз, запобігання/ Дніпропетровськ, НГУ, 2011. – С. 179-186

141.                        

Баранов В.А.

Основні результати глибоких свердловин Донбасу/ Збірник матеріалів ІІ міжнародної конференції Підземні катастрофи: моделі, прогноз, запобігання/ Дніпропетровськ, НГУ, 2011. – С. 153-161

142.                       

Баранов В.А.

Проблема пошуку біолітового (сланцевого) газу осадових

відкладень/ Геолог України, 2011. - №2 (34). - С. 95-98

143.                       

Баранов В.А.

Структурування гірських порід та формування квазікристалів// Форум гірників – 2011. Матеріали міжнародної конференції, 12 – 15 жовтня 2011 р. -

Дніпропетровськ, 2011. - C. 159-163

144.                       

Баранов В.А.

Біолітовий (сланцевий) газ осадових відкладень / Форум гірників – 2011. Матеріали міжнародної конференції, 12 – 15 жовтня 2011 - Дніпропетровськ, 2011. - C. 164-168

145.                       

Безручко К.А.

Умови формування та збереження скопчень метану в низько пористих вугленосних відкладів// Наукові праці УкрНДМІ НАН України. - 2011. № 9, Т.2 - С. 18-28

146.                       

Лукінов В.В.

Пімоненко Л.І.

Безручко К.А.

Гуня Д.П.

Ткаченко О.В.

Генетичні і структурні особливості малоамплітудних порушень лістріческіх типу на пласті m 3 шахти ім. А.Ф. Засядька/ Наукові праці ДонНТУ. - 2011. - №15 (192). - С. 141-147

147.                       

Жикаляк М.В.

Лукінов В.В.

Нашкерський Л.А.

Безручко К.А.

Приходченко О.В.

Пісковий І.М.

Спосіб визначення потенційної газовіддачі вугільних пластів// Патент на корисну модель України №65772 від 12.12.2011. - Бюл. №23. - МПК G01V 9/00, Е21А 7/00

148.                      

Мостика Ю.С.,

Мостика О.М.,

Шутов В.Ю.

Нова геотехнологічна оцінка нерудної сировини // Збірник ОПІ, 2011. - № 87 (56), с.56-63.

149.                       

Мостика О.М.

Нова геотехнологічна оцінка нерудної сировини/ Форум гірників – 2011. Матеріали міжнародної конференції, 12 – 15 жовтня 2011 - Дніпропетровськ, 2011. - С. 17 - 20.

150.                       

Рік видання публікацій (монографій) кафедрою геології та розвідки РКК 2012

 

151.                        

Рузіна М.В.,

Баранов П.М.,

Матюшина О.П.

Морфологічні типи фітогенних вапняків Судакського синклінорію (Крим) / Збірник наукових праць НГУ. – Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. - № 37. – С. 11-16

152.                       

Рузіна М.В.,

Терешкова О.О.

Перспективи алмазоносності Кіровоградського мегаблоку Українського щита / Зб. Тез міжнародної наукової конференції «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита та суміжних територій» 11-13 вересня 2012 р., Київ

153.                       

Савчук В.С.,

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Збагачуваність по сірці вугілля Петровського родовища Старобільської вугленосної площі / Збірник наукових праць Національного гірничого університету, 2012 – № 37 – С. 148-154.

154.                       

Савчук В.С.,

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Вплив метаморфізму та петрогенетичних властивостей вугілля на процес гідрогенізації / Сб. Геотехнічна механіка ІГТМ - 2012. - № 84. - С.

155.                       

Кузьменко О.О.

Оцінка вугілля Старобільського вугленосного району північного Донбасу як енергетичного сировини / Зб. Геотехнічна механіка ІГТМ - 2012. - № 84. - С.

156.                       

Пімоненко Л.І.,

Полякова Н.С.,

Галайко К.

Вплив деяких геологічних факторів на особливості розподілу метану у вугленосній товщі поля шахти

«Червоноармійська - Західна № 1» /Конференція «Метан вугільних родовищ». - Жовтень 2012. – Інститут геотехнічної механіки НАН України им. Н.С. Полякова

157.                       

Савчук В.С.,

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Нові дані щодо складу та якості вугілля північних околиць східної частини Донбасу / Літологія та геологія горючих копалин. Міжвузівська наукова тематична збірка – Єкатеринбург, 2012. – Вип. VI (20). - С.

 

Пімоненко Л.І., Полякова Н.С.

Геомеханічні критерії прогнозу ресурсів вугільного метану / Форум гірників – 2012. Матеріали міжнародної конференції, 3 – 6 жовтня 2012 р. - Дніпропетровськ, 2012. - C.

 

Савчук В.С.,

Приходченко В.Ф.,

Кузьменко О.О.

Типовий петрографічний склад вугільних пластів поля шахти Любельська № 1-2 та основні закономірності його зміни / Форум гірників – 2012. Матеріали міжнародної

конференції, 3 – 6 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ, 2012. - C.

 

Полякова Н.С., Приходченко В.Ф.

Розробка та впровадження стандартів вищої освіти спеціальності «геологія» як важливої складової звіту про Акредитаційний аналіз / Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування. Зб. тез доповідей наук. метод. конференції 15-16 березня 2012 року, м. Дніпропетровськ. - Д.:

НГУ, 2012. - С. 40-42


© 2006-2021 Інформація про сайт