Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

2018-2019р.р. – студент Гура Д. проходив навчання в Лілльскому університеті ( Université de Lille, Франція) по магістерській програмі «GeoBas», тема роботи –« Seafloor sediment quality assessment & reuse in Boulogne-sur-Mer harbor – захист 19.07.2019), науковий керівник магістерської роботи  в Україні –проф. Рузіна М.В.


Участь співробітників кафедри  

у 9-му Міжнародному форумі з енергетики для сталого розвитку. Київ, 12 - 15 листопада 2018.

ГРРКК-9 Форум енергетики,2018.pngУ 2015-2018 р.р. проходить Міжнародний франко-український проект  від посольства Франції в Україні “Аспірантура під подвійним франко-українським керівництвом” (2015-2018 роки), де відбувся у травні 2018р захист дисертації   нашої аспірантки.

Аспірант Солдатенко Е.В.,

науковий керівник від ун. Пуат`є –проф..Є.Аль Албані

науковий керівник від НТУ «Дніпровська політехніка» – проф.Рузіна М.В.


В рамках проекту проф. Рузіною М.В. прийнято участь в роботі  міжнародного журі (Україна, Франція, Швейцарія) по оцінці дисертаційної роботи  – підтвердження – відповідний сертифікат від університету Пуат`є (Франція) -2018р.;


Статті та тези доповідей аспіранта з науковими керівниками та іноземними партнерами(Швейцарія) в рамках   міжнародного франко-українського проекту  :

1.              Soldatenko, Y., El Albani, A., Ruzina, M., Fontaine, C., Nesterovsky, V., Paquette, J.-L., A. Meunier, Ovtcharova, M. (2019) - Precise U-Pb age constrains on the Ediacaran biota in Podolia, East European Platform, Ukraine. Scientific Reports, 9(1), 1675. https://doi.org/10.1038/s41598-018-38448-9 ( SCOPUS)

2.    Stratigraphic levels of vendian (ediacaran) black shales of the Transdniestrian Podillia Науковий вісник національного гірничого університету/ V.A.Nesterovsky, A.M.Chupryna, M.V.Ruzina, Y.V.Soldatenko, A.El.Albanі– 2017. - №3(159).- С.12-19.  ( SCOPUS)

3.    Y. Soldatenko, A.El.Albani, C. Fontaine, C. Laforest, A. Mazurier, A. Meunier, V. Nesterovsky, M.Ruzina. - Multidisciplinary studies of Neoproterozoic sedimentary basin in South-Western Ukraine (Ediacaran period – 553 Ma). Conference « The Rise of Animal Life. Promoting Geological Heritage : Challenges and Issues ». Marrakesh, 2015, p. 87-88 (мова доповіді - англійська).

4.    Солдатенко Е.В., Рузина М.В., Albani A. El, Fontaine C. (2015) - Обоснование комплексной методики изучения Верхнего Венда украинского Подолья, содержащего остатки мягкотелой Эдиакарской (Вендской) фауны. Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників 2015”, том 3, с. 42-49.

5.    Альбани А. Эль, Фонтаине К., Нестеровский В.А., Солдатенко Е.В., Рузина М.В. (2015) – Новые подходы при изучении древнейшей мягкотелой фауны в разрезе верхнего венда Волыни. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їх роль в освіті та науці», Київ, 2015, том 1, с. 9-10.

6. Стаття н.б. «SCOPUS» у співавторстві з аспірантами НТУ «Дніпровська політехніка», КНУ ім. Шевченка, та професорами  університету Пуат` є (Франція)

«Стратиграфічні рівні чорносланцевих утворень Венду Придністровського Поділля»Автори: В.А.Нестеровський, А.М.Чуприна, М.В.Рузина, Е.В.Солдатенко, А.Єль Албані. -№3, 2017. -9стор.

7. Міжнародна конференція  за  участю аспіранта  Солдатенко Є.В.  та керівника від ун.Пуат є(Франція)  A.El.Albani в Марокко, 2015р.

7.1.Y. Soldatenko, , C. Fontaine, C. Laforest, A. Mazurier, A. Meunier, V. Nesterovsky, M.Ruzina. - Multidisciplinary studies of Neoproterozoic sedimentary basin in South-Western Ukraine (Ediacaran period – 553 Ma). Conference « The Rise of Animal Life. Promoting Geological Heritage : Challenges and Issues ». Marrakesh, 2015, p. 87-88 (oral talk).


У 2016р.  представником ГРО »Катока»(Ангола) під керівництвом співробітників кафедри ГРРКК  підготовлено  дисертацію на тему «Оцінка перспектив алмазоносності району Муссенде (Ангола)-( захист у 2016р., затверджено ВАК України):

Науковий керівник –проф.Рузіна М.В.

Представник  ГРО «Катока» - Вунда Н.Г (Вавріш Н.Г.).


У 2014р. проф.Рузіною М.В. та асистентом кафедри Яциною Д.В. за дорученням міжнародного відділу НТУ «Дніпровська політехніка» проведено стажування докторантів університету ім..Баджи Мохтар, Аннаба, Алжир: 

Рузина, Яцина.png

© 2006-2020 Інформація про сайт