Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Навчальна геологічна практика 

Узбережжя моря.png

      Згідно з навчальним планом кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин, геологічна практика студентів інституту природокористування та геологорозвідувального факультету  спеціальностей 184 - «Гірництво», 185 - «Нафтогазова інженерія» НТУ "Дніпровська політехніка", проводиться після закінчення другого семестру на протязі двох тижнів.
Азовське море_антропог.дія.png  Долинар.Берда.png
      На протязі навчальної геологічної практити проводяться практичні заняття із застосуванням мультимедійного супроводження, виїзні польові маршрути на відпрацьовані та працюючі родовища в Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Приазов'ї, ведення польової документації, відбір зразків та проб, камеральна обробка матеріалу.
Елісеєвський кар`єр.png  Б.Собача.png
травень 2019 р. студенти гр.184-18-6, 185-18-1

Практика1Результати навчання:

1. Характеризувати стан і перспективи видобутку родовищ корисних копалин в Україні та світі.

2. Мати уявлення про можливості розробки комплексних родовищ корисних копалин.

3. Розуміти сучасний стан розвідки та освоєння родовищ корисних копалин в Україні.

4. Оцінювати запаси корисних копалин та економічний еффект від їх освоєння.

5. Знати ризики видобутку горючих корисних копалин.

Захист навчальної практики - усний диференційований залік, захист презентації.© 2006-2021 Інформація про сайт