Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

 ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

 здійснює набір студентів на навчання

за освітньо-професійною програмою «Геологія, гідрогеологія, геофізика» спеціальності 103 «Науки про Землю»

Форми навчання: денна, заочна

СТУПІНЬ МАГІСТР


103 Науки про Землю

Освітньо-професійна програма:

 «Геологія, гідрогеологія, геофізика»

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

- денна форма:

1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР

- заочна форма:

1 рік 4 місяці на базі ступіня БАКАЛАВР


ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ НАБОРУ

- денна (заочна) форма:
50 осіб

 Програма вступного фахового іспиту за ступенем магістра

Для вступу на ступінь «МАГІСТР»
необхідно надати наступні документи:

 

Для вступників на основі
ступіня «бакалавр»


- власноруч заповнену заяву в паперовій формі;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (тобто - диплом бакалавра з додатком) - оригінал та 1 (одна) копія;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- ІНН;
- 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
- копії документів, що підтверджують наукові досягнення вступника;
- пільги (за наявністю).  Для консультацій щодо пільг або для їх підтвердження звертатися до юриста університету в ауд. 5/23, або за тел. (0562) 47-23-84.  


 


© 2006-2023 Інформація про сайт