Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

    Приходченко Василь Федорович

Посада: Декан, за сумісництвом професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка"
Вчений ступінь: Доктор геологічних наук
Вчене звання: Професор

Контакти

Адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, корпус 7, аудиторія 405.
Телефони: 
Електронна пошта: 

Народився у 1962 р. у м. Добропілля Донецької області. У 1979 році закінчив середню школу №7 та поступив на перший курс геологорозвідувального факультету Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема, який закінчив з відзнакою у 1984 р. за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин».

З 1984 р. – інженер, з 1989 р. – молодший науковий співробітник, з 1990 р. – науковий співробітник, з 1992р. – старший науковий співробітник відділу геології вугільних родовищ великих глибин Інституту геотехнічної механіки НАН України.

З 1986 р. навчався у заочній аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту, яку закінчив в 1989 році захистом дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук за темою «Закономірності розвитку та прогноз малоамплітудних тектонічних розривів вугільних пластів північно-західної частини Донбасу» за спеціальністю 04.00.16 «Геологія твердих горючих корисних копалин» під науковим керівництвом члена-кореспондента НАН України О.З. Широкова.

З 1994 по 1997р. перебував у докторантурі Інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів). У 1998р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора геологічних наук за темою «Палеотектонічні умови утворення та закономірності просторового розташування малоамплітудних розривів вугленосної формації Донбасу» за спеціальністю 04.00.16 «Геологія твердих горючих корисних копалин» (науковий консультант академік НАН України В.Ю. Забігайло).

З 1994 р. доцент кафедри за сумісництвом. З 1998р. доцент кафедри на постійній основі, 1999р. – професор кафедри, 2002р. – завідувач кафедри. У 2001р. отримав вчене звання професор. З 2007р. декан геологорозвідувального факультету.

Область наукових інтересів: Геологія вугленосних формацій, зокрема закономірності розвитку та прогнозування малоампітудної тектонічної порушеності, дослідження геологічних чинників, що обумовлюють газоносність вугільних пластів та прогнозування ділянок сприятливих для видобутку метану.

За результатами досліджень опубліковано понад 120 наукових робіт, 17 методичних робіт, у тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН. Підготував кандидата та доктора геологічних наук.

      Нагороди: знак Шахтарська Слава 1, 2 та 3 ступеня, медаль ім. Л.І. Лутугіна «За заслуги у розвідці надр», медаль ім. В.І. Лучицького, нагорода МОН знак «Петро Могила».

     Підвищення кваліфікації професор Приходченко В.Ф. проходив у Центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Національної металургійної академії України 

за напрямом 01-Освіта (обсягом 9 кредитів ЄКТС, 08.02.2021-30.04.2021)

© 2006-2022 Інформація про сайт