Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчальна практика студентів-геологів  
спеціальності 103 "Науки про Землю" (Геологія)
гр. 103-18-1

при кафедрі Геології та розвідки родовищ корсиних копалин
літо 2021 року

Студенти 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю (Геологія) під керівництвом співробітників кафедри Геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ «Дніпровська політехніка» за участю представників виробництва проходили практику за спеціалізацією.
В період практики студенти ознайомились з методикою опису керну геологічних свердловин, шліхового опробування, біолокаційних спостережень, виконали петрографічні та мінераграфічні дослідження в лабораторії рудної мікроскопії кафедри.
Дякуємо доктору геол.наук, завідувачу відділом дослідження структурних перетворень гірських порід Інституту геотехнічної механіки НАН України Баранову В.А. за плідну співпрацю, наукові консультації та надання практичного досвіду з методики шліхового опробування!
В період проходження практики за спеціалізацією студенти 3 курсу спеціальності 103 "Науки про Землю" (Геологія) в рамках договору про співпрацю прослухали курс лекцій партнерів НТУ «Дніпровська політехніка» - судового експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України професора Баранова П.М., головного геолога ТОВ «Геонікс» Малової М.Л., старшого технічного спеціаліста в Luxoft, a DXC Technology Company – Гура Д.Е.

Щиро дякуємо колегам за чуйність, обмін професійним досвідом та нову інформацію в галузі геоінформаційних, геологічних та гемологічних досліджень!
Навчальна та виробнича практики студентів геологів
спеціальності 103 "Науки про Землю" (Геологія)

Робоча програма навчальної практики 103_2019 

План проведення передатестаційної практики бакалаврів денної форми навчання 103,184 у 2020 р.

Навчальну геологорозвідувальну практику проходять студенти-геологи третього курсу навчання після літньої сесії. Під час практики вони мають можливість ознайомитись з особистостями проведення геологорозвідувальних робіт на родовищах району Середнього Придніпров’я, здобути практичні навички та вміння для проведення розвідувальних робіт.

практика.jpgПрограма практики з опанування методик геологорозвідувальних робіт зводиться до трьох основних етапів: предпольовий (підготовчий), польовий, камеральний.

Під час предпольового етапу, який проходить на базі кафедри, студенти обробляють матеріали попередніх досліджень районів геологорозвідувальних робіт (обробка фондових матеріалів), навчаються методам відбору взірців та проб корисних копалин, вивчають еталонні колекції корисних копалин, працюють з різними видами графічного матеріалу.


P7060139.JPGИзображение 026.3.JPG

IMG_2427.JPGУ польовий період студенти наживо знайомляться з особливостями ведення геологорозвідувальних робіт на Малишевському родовищі ільменіту, рутилу та циркону, відвідуючи кар’єри та гірничо-збагачувальний комбінат; на Сурській зеленокам’яній структурі та Сергіївському золоторудному родовищі, вивчаючи природні відслонення та відвідуючи діючі бурові свердловини; на Марганецькому ГЗК, гранітних кар’єрах Дніпропетровської області, кар’єрах Кривого Рогу.

Студенти також навчаються практиці ведення польової геологічної документації, методам хімічного, мінералогічного, технологічного та технічного опробування.

P6240120.JPG5.jpg1.JPG2.jpg
Камеральний етап проходить на базі кафедри, під час якого студенти обробляють польову документацію, проводять аналіз відібраних проб та взірців за допомогою мікроскопів та бінокулярів, вивчають додаткові колекції готових мікропрепаратів.

Опановують методи обробки результатів хімічного, спектрального, рентгеноструктурного та термічного аналізів; зіставляють звітну документацію проведення геологорозвідувальних робіт.


Виробнича та передатестаційна практики. Студенти освітнього рівня бакалавр проходять передатестаційну практики навчання у квітні.

Студенти освітнього рівня магістр  проходять виробничу та передатестаційну практики навчання у вересні-жовтні. 

Учбовий процес кафедри інтегрований з діяльністю виробничих та науково-дослідних установ, тому студенти мають можливість пройти виробничу практику на геологорозвідувальних підприємствах України або науково-дослідну практику в лабораторіях інститутів ІГТМ НАН України, НДІЧормет, ДВУкрНіГРІ, Центральної лабораторії КП «Південукргеологія».

IMG_1380.JPG IMG_0838.JPG

За приватною домовленістю студенти геологи можуть пройти виробничу практику на геологорозвідувальних підприємствах інших країн світу. Такий вид практики погоджується з деканом геологорозвідувального факультету та проректором з навчальної роботи.

IMG_1874.JPGIMG_1127.JPG


© 2006-2021 Інформація про сайт