Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
банер.jpg

курс.jpgКурсове проектування

Після закінчення курсу дисциплін «Лабораторні методи вивчення корисних копалин» та «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» для студентів обов’язковим є виконання курсових проектів, котрі являють собою контрольне закріплення знать, вмінь та практичних навичок, які були отримані під час теоретичних, практичних та лабораторних занять.Курсовий проект с дисципліни

 «Лабораторні методи вивчення корисних копалин».

лм1.JPG

Мета курсового проекту:

закріплення навичок з методів визначення діагностичних ознак рудних мінералів, текстурно-структурних особливостей руд та визначенні формаційного типу та генезису останніх.Організація виконання курсового проекту. 

Виконання курсового проекту здійснюється відповідно до видання «Рузіна М.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Лабораторні методи вивчення корисних копалин» , яке можна отримати на кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин, а також за допомогою методичної та довідникової літератури 

 >>> 

Курсовий проект виконується студентом самостійно за консультаціями керівника професора Рузіної Марини Вікторівни

лм3.jpgСклад курсового проекту та структура пояснювальної записки. 

Курсовий проект включає тільки текстову частину – пояснювальну записку, котра містить вступну частину, основну частину та графічні додатки (мікрофотографії препаратів).

Вступна частина: титульний аркуш,  зміст, вступ.

Основна частина: розділи курсового проекту, висновки, перелік посилань.

Мікрофотографії препаратів поміщаються безпосередньо до основної частини у розділах курсового проекту. Якщо графічних матеріалів та фотографій забагато, вони оформлюються окремою частиною «Додатки».


Курсовий проект с дисципліни

 «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»

рмпи2.JPGМета курсового проекту:

закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, при комплексному вирішенні конкретного фахового завдання щодо складання проекту на геологорозвідувальні роботи у межах певних геологічних об’єктів (родовищ корисних копалин, їх окремих ділянок або шахтних полів).Організація виконання курсового проекту. Розробка курсового проекту здійснюється відповідно до вимог керівних документів Державної служби екології та надр Міністерства екології та природних ресурсів України, у тому числі «Збірника укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи» (1999-2004 рр.) за матеріалами, зібраними студентами на геологічних підприємствах під час проходження навчальної геологорозвідувальної практики.

Перелік рекомендованих видань для виконання курсового проекту можна переглянути за посиланням:  >>> 

Курсовий проект виконується студентом самостійно за консультаціями керівника доцента Жильцової Ірини Вікторівни

рмпи3.JPGСклад курсового проекту та структура пояснювальної записки. 

Курсовий проект включає текстову та графічну частини. Структура текстової частини (записки) умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки:

Вступна частина: титульний аркуш, вихідні дані та завдання, зміст, вступ.

Основна частина: розділи курсового проекту, висновки, перелік посилань.

Додатки.

© 2006-2022 Інформація про сайт