Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин

Кафедра заснована в 1914 році для підготовки гірничих інженерів-геологів з пошуків та розвідки родовищ корисних копалин.

2255.PNGПідготовка висококваліфікованих  фахівців

У даний час на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за наступними ступенями «бакалавр», «магістр»

Напрям підготовки103 Науки про Землю, спеціальність "Геологія" та 184  Гірництво спеціальність "Гірнича геологія"

Об’єкт діяльності фахівців – пошуки та розвідка родовищ корисних копалин.

Вид економічної діяльності фахівців – геологія та геологорозвідування, добувна та каменеобробна промисловість. Здобувши освіту за спеціальністю «Геологія» випускник може займати наступні посади на підприємствах – геолог, геолог кар’єру (рудника, шахти), начальник групи, начальник загону, начальник геологічної служби, науковий співробітник, викладач навчального закладу.

2.2.2.jpg2.2.jpg

Професійні функції фахівців: виконання польових робіт з вивчення дільниці (родовища). Розробка планів виробництва і проектно-кошторисної документації, організація та ліквідацію польових робіт. Складання узагальнених матеріалів за результатами геологічних робіт. Контроль дотримання методичних досліджень, інструкцій та вимог з виконання геологорозвідувальних робіт. Виконання дослідно-методичних та методичних робіт. Здійснення контролю за дотриманням правил обліку та збереження геологічних матеріалів, закону про охорону надр та навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту під час геологорозвідувальних робіт.

33.jpgСпеціалізація «Оцінка, діагностика дорогоцінного та напівкоштовного каміння». Навчаючись на спеціальності «Геологія» майбутні фахівці можуть здобути знання, навички та вміння з визначення діагностичних властивостей дорогоцінного та напівкоштовного каміння, розроблення дизайну майбутнього виробу та схеми обробки каміння, вартісної оцінки готового виробу з дорогоцінного та напівкоштовного каміння, а також з вивчення кон'юнктури ринку та просування готового виробу на ринок дорогоцінного та напівкоштовного каміння.

Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованими співробітниками та обслуговуючим персоналом. Серед них 4 доктора геолого-мінералогічних наук (професори), 5 кандидатів геолого-мінералогічних наук, (доценти). Усього на кафедрі працює 17 співробітників, включаючи науковців і обслуговуючий персонал.

IMG_3948.JPG5.3.jpg

У розпорядженні кафедри знаходяться три предметних аудиторії для проведення теоретичних та практичних занять, комп’ютерний клас для проведення занять із математичного та комп’ютерного моделювання геологічних процесів, лабораторія з вивчення корисних копалин, що оснащена сучасними мікроскопами для визначення діагностичних властивостей корисних копалин та гірських порід. Зберігаються та поповнюються унікальні колекції взірців корисних копалин та гірських порід, а також величезна кількість препаратів для мікроскопічного вивчення останніх. Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені методичними розробками, підручниками та навчальними посібниками.

6.gif5.1.jpeg

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

- геологічна будова та умови утворення вугленосних формацій;

- вугленосність;

- якість і властивості вугілля;

- гірничо-геологічні умови розробки вугільних родовищ;

- геологічні фактори та умови формування родовищ гранатів;

- геологічні умови формування метасоматичних формацій у зеленокам'яних поясах.

При кафедрі відкрита аспірантура по наступних наукових спеціальностях:

04.00.11 – Геологія металевих і неметалевих корисних копалин;

04.00.16 – Геологія твердих горючих корисних копалин.

Наші студенти зайняли друге місце в командному етапі всеукраїнської студентської олімпіади з геології 2018-2019, а наш студент Кагамлик Богдан зайняв друге місце в індивідуальному етапі

Переглянути фото
© 2006-2020 Інформація про сайт