Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Програми навчальних дисциплін

кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин 2020-2021 р.

Рівень освіти бакалавр  103 "Науки про Землю" 
фахові дисципліни  
вибіркові дисципліни  


© 2006-2021 Інформація про сайт